Cübbeli Ahmet'in Arifan Dergisindeki Hz. Mehdi (a.s.) gelmedi iddiasına cevap

PEYGAMBERİMİZ (SAV)'İN AHİR ZAMANLA İLGİLİ HABER VERDİĞİ OLAYLARIN HEPSİ GERÇEKLEŞMİŞTİR

Allah Peygamberimiz (sav)'e çok sayıda mucize lütfetmiş, bu mucizeleri bir çok insanın imanının güçlenmesine vesile kılmıştır. Tüm Müslümanlar için bu mucizeler, şevkle ve coşkuyla anlatılması gereken birer güzellik ve nimettir.

Peygamberimiz (sav)'in yaşadığı süre içinde Allah'ın lütfuyla gösterdiği mucizelerin yanı sıra, vefatının ardından da gerçekleşen mucizeleri  vardır. Bunlar Allah'ın Peygamberimiz (sav)'e vahiyle bildirdiği gayb haberleridir ve bunların büyük bir kısmı ahir zamana dair haberlerdir. Allah, Peygamberimiz (sav)'e adeta bir tablo gibi ahir zamanda olacak olayları teker teker göstermiş, hangi olayın ardından nasıl gelişmeler olacağını bildirmiştir. Peygamberimiz (sav) de Müslümanların ahir zamanda olduklarını anlayıp bilmeleri için hayret uyandıracak şekilde detaylı olarak tüm olayları sahabeye anlatmıştır.Bu alametlerin gerçekleştiğini gördüğümüzde, Hz. Mehdi (as)'ın zuhur ettiğini anlamamızı istemiştir. 1400 yıldır tüm İslam alemi Peygamberimiz (sav)'in haber verdiği bu alametlerin gerçekleşmesini heyecanla gözlemiş, her devirde Hz. Mehdi (as)'ı şevkle beklemiştir.

İslam aleminin 1400 yıldır beklediği bu alametler Hicri 1400'e girilmesiyle birlikte, adeta bir tespihte dizili tanelerin ardı ardına gelmesi gibi, tam Resulullah (sav)'in tarif ettiği şekilde birbirini takiben gerçekleşmeye başlamıştır. Şüphesiz bu çok heyecan verici, hayranlık uyandırıcı güzel bir gelişmedir. Peygamberimiz (sav)'in mucizelerin gerçekleştiğini görmek, Allah'ın tüm peygamberlerin suhuflarında bildirdiği mübarek bir kul olan Hz. Mehdi (as) döneminde olmak, Allah'ın izniyle Hz. İsa (as)'ın inişine ve İslam ahlakının tüm dünyaya hakim oluşuna şahitlik edecek olmak Allah'ın bu devrin Müslümanlarına lütfettiği çok büyük, çok değerli, çok kıymetli bir nimettir.

Resulullah (sav)'in alenen gerçekleşen bu mucizelerini görmezlikten gelmek, alenen, tüm dünyanın gözü önünde olmuş olaylar "Hayır, bu olayların hiçbiri olmadı" diyerek reddetmek, Allah Katında ağır bir sorumluluğu olan bir tutumdur. Aleni ve apaçık olarak gerçekleşen bu alametleri örtbas etmeye çalışanlar, hem kendilerinin hem de bu yanlış bilgiyle yönlendirdikleri insanların sorumluluğunu üstlenmektedir.Ayrıca bu kişiler çok önemli bir gerçeği de unutmaktadır: Peygamberimiz (sav)'e 1400 sene önce bu olayların gerçekleşeceğini haber veren ve 1400 sene sonra bu olayların hepsini yaratan Allah, kaderde Mehdiyeti engellenemez ve örtbas edilemez olarak yaratmıştır.İslam ahlakının dünyaya hakim olması, bu hakimiyetin Hz. Mehdi (as) vesilesi ile bu yüzyılda gerçekleşmesi, inşaAllah, Allah'ın takdir ettiği kaderdir.

 

1. PEYGAMBERİMİZ (SAV), RAMAZAN AYINDA AY VE GÜNEŞ TUTULMALARI OLACAĞINI HABER VERMİŞ, 1981VE 1982'DERAMAZAN AYINDA AY VE GÜNEŞ TUTULMALARI OLMUŞTUR.

1981 yılında (Hicri 1401'de) Ramazan ayının 15. günü Ay, 29. günü de Güneş tutulmuştur. Yine "ikinci olarak", 1982 yılında (Hicri 1402'de) Ramazan ayının 14. günü Ay, 28. günü de Güneş tutulmuştur.

 

 

 

2.PEYGAMBERİMİZ (SAV) DOĞU TARAFINDAN, ÇOK PARLAK, ÇİFT KUYRUKLU, DÖNÜŞ YÖNÜ DOĞUDAN BATIYA OLAN BİR YILDIZ DOĞACAĞINI HABER VERMİŞTİR;2009 YILINDA ÇİFT KUYRUKLU YILDIZ OLAN LULİN DÜNYAYA EN YAKIN NOKTADAN GEÇMİŞTİR.

 

 

Ashabın verdiği habere göre, Resulullah Efendimiz (sav) şöyle buyurmuştur:

"Vaad edilen Mehdi'nin zuhur mukaddimeleri olan Abbasi Melik Horasan'a vardığı zaman, ŞARK TARAFINDA İKİ DİŞLİ (1) MÜNEVVER (2) BİR BOYNUZ (3) ÇIKAR."

"ŞARK TARAFINDA BIR KUYRUKLU YILDIZ DOĞUP AYDINLIK VERECEKTİR."

Bu yıldız dahi doğmuştur. Amma o mudur, yoksa onun bir benzeri midir?

Bu yıldıza:

-Kuyruklu yıldız, adının verilmesi, ihtimal ki, şu anlatmalara dayanıyor:

-Sabitlerin seyri, MAĞRİBDEN (BATIDAN) MEŞRİKADIR (DOĞUYADIR)(4)...

Bu yıldızın durumu da, onun seyrine göredir. Yani yüzü meşrik canibine doğru, arkası dahi, mağrib tarafınadır. Bu uzun beyazlık dahi, onun arka tarafındadır. Bu mana icabı olarak, ona:

-Kuyruk... isminin verilmesi yerindedir.

ONUN HER GÜNKÜ IRTİFİ (GEÇİŞ YÖNÜ) İSE, MEŞRİKTEN MAĞRİBEDİR.(5)Ancak o, kısri (kendine has durumunda ağırlık taşıyan) seyri ile felek-i azamın seyrine bağlıdır.

Hakikat-i hali, en iyi bilen Sübhan Allah'tır.

İmam-ı Rabbani, Mektubat-ı Rabbani, 381. Mektup, s.1184

 

(1) ... iki dişli...:

Lulin kuyruklu yıldızının arka kısmındaki kuyruğun çatallı olması, hadisteki iki dişli ifadesiyle birebir bağdaşmaktadır.

 

(2) ... münevver (aydınlatıcı)...:

Hadiste bahsi geçen münevver (aydınlatıcı) sıfatı, Lulin kuyruklu yıldızının dünyaya yaklaştıkça 6 yıldız parlaklığı kadar artan parlaklığına işaret etmektedir.

 

(3) ... bir boynuz...:

Lulin kuyruklu yıldızını diğer kuyruklu yıldızlardan ayıran en önemli farklılığı, yıldızının çekirdeğinin arka kısımda yer alan kuyruğunun karşısında, çekirdeğin ön kısmında yani ilerleme yönünde de bir kuyruğunun bulunmasıdır. Lulin kuyruklu yıldızının çekilmiş fotoğraflarına bakıldığında da karşıt yöndeki iki kuyruğun şekil itibariyle bir boynuzu andırdığı ilk bakışta farkedilmektedir.

 

(4) Sabitlerin seyri mağripten (batıdan) meşrikadır (doğuyadır)...:

Hadisin devamında yer alan "Sabitlerin seyri, mağribden (batıdan) meşrikadır (doğuyadır)..." ifadesi gökcisimlerinin dönüş yönüne işaret etmektedir, ki bu bilgi 20. yüzyılda elde edilen astronomi bilgileriyle birebir uyuşmaktadır. Nitekim bütün gökcisimleri MAĞRİPTEN (batıdan) MEŞRİKA (doğuya) hareket etmektedir.

 

(5) Onun her günkü irtifi (geçiş yönü) ise, meşrikten (doğudan) mağribedir (batıyadır)...:

Burada ise "Onun her günkü irtifi (geçiş yönü) ise..." denilerek, Lulin kuyruklu yıldızının diğer gök cisimlerinden farklı olarak doğudan batıya doğru hareket ettiği bildirilmiştir. Peygamber Efendimiz (sav)'in hadisinde ahir zamanda gelmesi beklenen Hz. Mehdi (a.s.)'nin çıkış alameti olarak belirttiği ve İmam-ı Rabbani'nin de detaylı olarak tefsir ettiği "iki dişli münevver (aydınlatıcı) bir boynuz çıkar" ifadesi 24 Şubat 2009 yılında yani Hicri 1430'da Dünya'ya en yakın noktadan geçen Lulin kuyruklu yıldızına işaret etmektedir.

Bu kuyruklu yıldızın en önemli bir diğer özelliği de bilim adamlarınca; bu yıldızın bir daha en az 1000 YIL SONRA yeniden Dünya'nın yakınından geçebileceğinin söylenmesidir.

 

3. PEYGAMBERİMİZ (SAV) DOĞU TARAFINDAN GECEYİ AYDINLATAN BÜYÜK BİR ATEŞ DOĞACAĞINI, BU ATEŞİN GÖKYÜZÜNDE BÜYÜK BİR KIZILLIĞA SEBEP OLACAĞINI HABER VERMİŞTİR; 1979'DA İSTANBUL'DA İNFİLAK EDEN INDEPENDENTA GEMİSİYLE BU OLAY GERÇEKLEŞMİŞTİR.

 

 

Hadiste Peygamberimiz (sav)'in bildirdiği bu büyük patlama ve ardından ortaya çıkan büyük ateş 1979 yılında yani Hicri 1400'de Kadıköy açıklarında meydana gelen İndependenta adlı petrol yüklü tankerin infilakını haber vermektedir. 15 Kasım 1979 tarihinde, dünyanın dördüncü büyük tankeri olan 150 bin grostonluk Independenta adlı 95.530 ton hampetrol yüklü bir Romen tankerinin, İslam aleminin son merkezi olan İstanbul'a gelirken bir Yunan şilebiyle çarpışması neticesinde petrol tutuşmuş ve denizde günlerce süren büyük bir ateş ortaya çıkmıştır.

 

4. PEYGAMBERİMİZ (SAV), TÜM DÜNYADA DUYULACAK ŞEKİLDE HZ. MEHDİ (AS)'IN ÇIKTIĞINI HABER VERİLECEĞİNİ SÖYLEMİŞTİR; İNTERNET, TELEVİZYON, RADYO GİBİ 20. YÜZYILIN TEKNOLOJİSİYLE HZ. MEHDİ (AS)'IN ÇIKTIĞININ HABER VERİLMESİ VE BUNUN TÜM DÜNYA TARAFINDAN DUYULMASI GERÇEKLEŞMİŞTİR. TELEVİZYON, RADYO, GAZETE VE İNTERNETTE TÜM BÜYÜK İSLAM ALİMLERİ TARAFINDAN, ÖZELLİKLE SON 30 YILDIR, SÜREKLİ HZ. MEHDİ (AS)'IN ZUHUR VAKTİNİN GELDİĞİ ANLATILMAKTA VE BU ÖNEMLİ BİLGİ TÜM DÜNYAYA DUYRULMAKTADIR.

 

 

Günümüzde radyo, televizyon ve internet gibi teknolojik gelişmeler, çeşitli uydu sistemleri ve radyo dalgaları vesilesiyle dünyanın dört bir yanında yayın yapabilmekte, tek bir yayını dünyanın her ülkesinden herkes aynı anda duyabilmektedir. Bu teknolojik sistem, tek bir yayının veya tek bir sesin, hadiste belirtilen şekilde gökte ve yerde herkesin duyması konusu ile mutabık görünmektedir.

 

5. PEYGAMBERİMİZ (SAV) KABE'DE KAN AKITILACAĞINI HABER VERMİŞ; 1979 YILINDA HAC SIRASINDA KABE'YE BÜYÜK BİR BASKIN YAPILMIŞ VE ÇOK SAYIDA KİŞİ ÖLDÜRÜLMÜŞTÜR. BUNDAN 7 SENE SONRA DA HAC SIRASINDA YİNE BÜYÜK BİR KANLI OLAY MEYDANA GELMİŞ, 402 KİŞİ VEFAT ETMİŞTİR.

 

 

 

Hicri 1400'ün ilk günü olan 21 Kasım 1979 günü Kabe'ye kanlı bir baskın düzenlenmiş ve büyük bir katliam yapılmıştır. Yine  7 yıl sonra Hicri 1407'de Kabe'de çok daha kanlı bir olay gerçekleşmiş ve çok sayıda Hacı şehit olmuştur. Kabe'nin tarihinde bir kereye mahsus olarak meydana gelen bu terör nedeniyle Kabe'de tavaf durmuştur.

 

6. PEYGAMBERİMİZ (SAV), ŞEVVAL AYINDA AYAKLANMALAR ZİLKADE'DE HARP KONUŞMALARI VE ZİLHİCCE'DE İSE HARP OLACAĞINI SÖYLEMİŞ; 1980'DE BAŞLAYAN İRAN-IRAK SAVAŞI TAM PEYGAMBERİMİZ (SAV)'İN SÖYLEDİĞİ ŞEKİLDE GERÇEKLEŞMİŞTİR.

 

 

 

 

Şevval ayında ayaklanma Zilkade'de harb konuşmaları, Zilhicce'de ise harb vaki olacak.

(Kıyamet Alametleri, Berzenci, s. 166)

 

Hadiste belirtilen Şevval, Zilkade ve Zilhicce ayları İran-Irak Savaşının gelişim aşamalarıyla aynı tarihlere denk gelmektedir:

 

Şevval ayında ayaklanma...

İran Şahı'na karşı olan ilk ayaklanma bilindiği gibi hadiste belirtilen 5 Şevval 1398 (8 Eylül 1976)'de olmuştur.

 

Zilkade'de harp konuşmaları ve Zilhicce'de ise harp vaki olacak...

Hicri 1400 Zilhicce (1980 Ekim) ayında İran-Irak arasındaki savaş tam anlamıyla başlamıştı.

Bir başka hadiste de bu savaşın ayrıntıları şöyle tarif edilir:

 

"Faris" yönünden gelecek olan bir kavimdir ki, şöyle diyecekler: "Ey Araplar! Siz fazla taassuba kaçtınız! Siz bunlara gereği gibi hak tanımazsanız, sizinle hiç kimse birlik kurmayacaktır... Bir gün, onlara ve bir gün de sizlere verilsin, ve karşılıklı sözler tutulsun..." Onlar "Mutık"a çıkacaklar, Müslümanlar oradan aşağı "Yazı"ya inecekler... Müşrikler öbür yandaki (Rakabe) denilen bir simsiyah olan nehrin kenarına duracaklar... Aralarında savaş olacak: Her iki ordudan, Allah, zaferi kaldıracak…

(Kıyamet Alametleri, Berzenci, s. 179)

 

- Faris yönünden gelecek olan : İran tarafından gelecek olan

- Faris : İran - İranlı (Büyük Lugat)

- Yazıya inecekler: Ovalık-Irak Ovası

- Mutık : Yöredeki bir dağın adı.

- Rakabe : Petrol kuyularının çok olduğu bölge.

 

"Ey Araplar! Siz fazla taassuba kaçtınız! Siz bunlara gereği gibi hak tanımazsanız, sizinle hiç kimse birlik kurmayacaktır…"

 

Hadisin bu bölümünde iki taraf arasında, aşırı milliyetçilikten kaynaklanan bir anlaşmazlığın olacağına dikkat çekiliyor. Bu anlaşmazlık sebebiyle, "Yazı"ya inilecek ve savaş başlayacak.  (Yazı: Irak Ovası)

 

Allah, her iki ordudan zaferi kaldıracak...

 

Bu hadisin de işaret ettiği gibi, İran-Irak Savaşı 8 yıl sürmüş ve binlerce kayıp verilmesine rağmen bir netice alınamamıştır. İki taraf da kesin bir üstünlük sağlayamamıştır.

 

7. PEYGAMBERİMİZ (SAV), ŞAM'DA ZUHUR EDECEK SÜFYAN'DAN HABER VERMİŞ; YILLARCA 19 YIL BOYUNCA SURİYE'Yİ YÖNETMİŞ, ON BİNLERCE MÜSLÜMANI ŞEHİT ETMİŞ, BÜYÜK ZULÜMLERE VE FİTNELERE SEBEP OLMUŞTUR.

Uluslararası insan hakları teşkilatlarının raporlarında Esad döneminde Suriye Müslümanlarının büyük baskı ve zulüm gördükleri, Müslüman kadınlara tecavüz edildiği, erkeklerin akılalmaz işkence yöntemlerine maruz bırakıldıkları anlatılmaktadır.

Suriye Devlet Başkanı Esad'ın Hama şehrinde gerçekleştirdiği katliam ise vahşetlerin en büyüğüydü. Şubat 1982'de bir gece vakti Hama'ya havadan ve karadan saldırı düzenlendi. Saldırıya katılmak istemeyen askerlerin çoğu anında idam edildiler. Katliam sonunda yaklaşık 40 bin Müslüman şehit edildi. Şehir ise adeta bir harabeye döndü.

 

 

8. PEYGAMBERİMİZ (SAV) MISIR MELİKLERİNİN ÖLDÜRÜLECEĞİNİ HABER VERMİŞTİR, 1980'DEN İTİBAREN MISIR YÖNETİCİLERİ ÇEŞİTLİ SUİKASTLERDE HAYATLARINI KAYBETMİŞLERDİR.

 Mısır'ın yakın tarihi incelendiğinde hadiste de belirtildiği gibi bir "meliğin" öldürüldüğü görülmektedir: Enver Sedat 1981 yılında bir resmi geçit sırasında muhalifleri tarafından düzenlenen bir suikast sonucunda hayatını yitirmiştir.

 

9. PEYGAMBERİMİZ (SAV) FIRAT'IN SUYUNUN KESİLECEĞİNİ HABER VERMİŞ; KEBAN BARAJI'NIN İNŞAATI SIRASINDA TAM PEYGAMBERİMİZ (SAV)'İN SÖYLEDİĞİ ŞEKİLDE FIRAT'IN SUYU KESİLMİŞTİR.

 

 

10. PEYGAMBERİMİZ (SAV) FIRAT YÖRESİNDE ÇOK KAN DÖKÜLECEĞİNİ HABER VERMİŞTİR; HEM BÖLGEDEKİ BÖLÜCÜ TERÖR HEM İRAN-IRAK SAVAŞI HEM DE IRAK İŞGALİ SIRASINDA BÖLGEDE ÇOK FAZLA KAN DÖKÜLMÜŞTÜR.

 

İran ve Irak gibi iki büyük Müslüman ülke arasında yapılan savaş yıllarca sürdü. Pek çok insanın ölümünün yanısıra, ciddi maddi kayba neden oldu. Resimlerde İran-Irak savaşından çeşitli manzaralar görülmektedir.

 

11. PEYGAMBERİMİZ (SAV), ALLAH'IN AÇIKÇA İNKAR EDİLECEĞİNİ VE HARAMLARIN HELAL SAYILACAĞINI HABER VERMİŞTİR; DÜNYA TARİHİNDE İLK DEFA BU YÜZYILDA DARWINİZM İNSANLARIN %99'UNUN DİNSİZLİĞİNE SEBEP OLMUŞTUR.

 

 

12. PEYGAMBERİMİZ (SAV) YER BATMALARININ VE MADEN BATMALARININ OLACAĞINI HABER VERMİŞTİR; TAM PEYGAMBERİMİZ (SAV)'İN SÖYLEDİĞİ ŞEKİLDE BU YÜZYILDA BATMALAR GERÇEKLEŞMİŞTİR.

 

 

Guatemala'da ansızın 150 metre derinliğinde 20 metre genişliğinde bir çukur daha doğrusu krater oluşmuştur.

 

13. PEYGAMBERİMİZ (SAV) BÜYÜK BİR EKONOMİK KRİZ MEYDANA GELECEĞİNİ SÖYLEMİŞTİR; 2007 YILINDA BAŞLAYAN EKONOMİK KRİZ SADECE ŞİRKETLERİN DEĞİL DEVLETLERİN DAHİ İFLAS ETMESİNE SEBEP OLAN DEV BİR BUHRAN HALİNE GELMİŞTİR.

 

 

14. PEYGAMBERİMİZ (SAV), İSLAM ALEMİNİN ESARET ALTINA ALINACAĞINI HABER VERMİŞTİR; İSLAM DÜNYASI ŞU AN TARİHİN EN ZOR, EN BASKI ALTINDAKİ DÖNEMİNİ YAŞAMAKTADIR. MİLYONLARCA MÜSLÜMAN ŞEHİT EDİLMİŞTİR.

 

(sol resim) 1982 yılında İsrail'in Lübnan'ı işgali sırasında Sabra ve Şatilla kamplarına yapılan baskın, tarihe en kapsamlı ve en büyük soykırımlardan biri olarak geçti. Hıristiyan Falanjist grupların İsrail askerlerinin desteği ve yönlendirmesi ile gerçekleştirdikleri baskın esnasında, çoğu kadın ve çocuklar olmak üzere 3.000'den fazla insan katledildi.
(sağ resim) 1992 yılında Bosna-Hersek'in Brcko bölgesinin dışında bulunan bir toplu mezar.

 

15. PEYGAMBERİMİZ (SAV) AFGANİSTAN'IN İŞGAL EDİLECEĞİNİ HABER VERMİŞTİR; AFGANİSTAN BU YÜZYILDA İŞGAL EDİLMİŞTİR.

 

 

16. PEYGAMBERİMİZ (SAV) IRAK'IN İŞGAL EDİLECEĞİNİ HABER VERMİŞTİR; IRAK BU YÜZYILDA İŞGAL EDİLMİŞTİR.

 

 

17. PEYGAMBERİMİZ (SAV)ÇİFT KUYRUKLU YILDIZ DIŞINDA AYRICA BRİ KUYRUKLU BİR YILDIZIN DAHA GEÇECEĞİNİ SÖYLEMİŞTİR; 1979 YILINDA HALLEY KUYRUKLU YILDIZI GEÇMİŞTİR.

1986 yılında (Hicri 1406'da) yani 14. yüzyıl başlarında "Halley" kuyruklu yıldızı Dünyamızın yakınından geçmiştir.

 

 

18. PEYGAMBERİMİZ (SAV) DEPREMLERİN ARTACAĞINI HABER VERMİŞTİR; 1980'DEN SONRA BÜYÜK DEPREMLERİN MEYDANA GELİŞ ORANI %400 ARTMIŞTIR.

 

2011'de meydana gelen Japonya depremi ve ardından oluşan tsunamiden sonra şehrin görünümü.

 

19. PEYGAMBERİMİZ (SAV) BÜYÜK ŞEHİRLERİN YOK OLACAĞINI HABER VERMİŞTİR; HEM BÜYÜK SAVAŞLAR HEM DE DOĞAL FELAKETLERLE BÜYÜK ŞEHİRLER YERLE BİR OLMUŞTUR.

 

II. Dünya Savaşı'nın benzersiz sonuçları buna bir örnek olarak verilebilir. Dünya tarihinin en büyük savaşında, atom bombasının kullanılmasıyla Hiroşima ve Nagasaki şehirleri tamamen yerle bir olmuştur.

20. PEYGAMBERİMİZ (SAV) SELLERİN ARTACAĞINI HABER VERMİŞTİR; 1980'DEN SONRA SELLERİN SAYISINDA ÇOK BÜYÜK ARTIŞ OLMUŞTUR.

 

21. PEYGAMBERİMİZ (SAV) KADINLARIN VE ÇOCUKLARIN DAHİ KATLEDİLECEĞİ ZULÜMLER OLACAĞINI SÖYLEMİŞTİR; TAM PEYGAMBERİMİZ (SAV) SÖYLEDİĞİ ŞEKİLDE DÜNYANIN DÖRT BİR YANINDA MASUMLAR KATLEDİLMEKTEDİR.

 

 

22. PEYGAMBERİMİZ (SAV), BAĞDAT'IN ALEVLERLE YOK EDİLECEĞİNİ SÖYLEMİŞTİR; IRAK İŞGALİ SIRASINDA BAĞDAT YOĞUN BOMBARDIMANLA YERLE BİR OLMUŞTUR.

 

 

23. PEYGAMBERİMİZ (SAV), SAHTE MESİHLERİN ÇIKACAĞINI HABER VERMİŞTİR; HİCRİ 1400 İTİBARİYLE SAHTE MESİHLERİN SAYISINDA ÇOK ARTIŞ OLMUŞTUR.

Gerek İslami kaynaklarda, gerekse İncil'de Mesih'in gelişinden önce sahte Mesihlerin, peygamberlik iddiasında bulunanların çıkacağı bildirilmiştir. Resim ve küpürlerde böyle iddialarla ortaya çıkan kişilerle ilgili haberler görülmektedir. Bilinmelidir ki, bunların dikkate alınacak yönü yoktur. Hz. İsa (as) yeryüzüne yeniden geldiğinde, onun Hz. İsa (as)olduğundan şüphe edilebilecek bir durum oluşmayacaktır. Hiç kimse "bu kişi Hz. İsa (as) olamaz" diyecek bir sebep bulamayacaktır. Çünkü Hz. İsa (as) Allah Katına yükseldiği haliyle, o zamanki kıyafetiyle gelecek, hiçbir insanın asla taklit edemeyeceği üstün özelliklere sahip olacaktır.
Tempo Dergisi, 1993, "Kendilerini yaktılar"
Newsweek, Nisan 1997, "The Next Level"

 

24. PEYGAMBERİMİZ (SAV) HAYRET VERİCİ BÜYÜK OLAYLARIN ARDARDA MEYDANA GELECEĞİNİ SÖYLEMİŞTİR; HİCRİ 1400'E GİRİLMESİYLE BİRLİKTE HEMEN HER GÜN HAYRET VEREN ÇOK BÜYÜK OLAYLAR OLMAKTADIR.

 

(Sol, alt resim) Ebola virüsü onbinlerce kişinin ölümüne neden oldu.
(Üst, orta resim) 1985'de Kolombiya'nın Nevado del Ruiz volkanının patlaması 20.000 kişinin ölümüne yol açan büyük bir felaketti.
(Sol üst resim) 29-30 Nisan 1991'de Bangladeş'te meydana gelen sel felaketinde 139.000 insan ölmüştü. Yaklaşık yarım milyon hayvan da telef olmuştu.
(Sağ en alt resim) 1997'de Kuzey Dakota Grand Forks'da nehrin taşması ile 1.8 milyon hektar tarım alanı sular altında kalmıştı. 1 milyar dolardan fazla zarara yol açan, olay, gazetelerde Büyük Çamur: Şehir Kayboldu başlığı ile yer almıştı.
Hürriyet, 12 Eylül 1999, "Deprem Tayvan' ı da 7.6'yla vurdu"
"Earthquake in Mexico", 1985 Meksika depremi

 

25. PEYGAMBERİMİZ (SAV) ÇÖLDE KAYBOLAN BİR ORDUYU ANLATMIŞTIR; IRAK İŞGALİ SIRASINDA SADDAM'IN ORDUSU BİR GECEDE ÇÖLDE KAYBOLMUŞTUR.

 

 

26. PEYGAMBERİMİZ (SAV) ŞAM'DA FİTNELER OLACAĞINI SÖYLEMİŞTİR; BU BÖLGE YILLARDIR KARMAŞA VE ANARŞİ İÇİNDEDİR.

 

 

27. PEYGAMBERİMİZ (SAV) DÜNYANIN HER YERİNİN KARIŞIKLIKLA KAPLANACAĞINI HABER VERMİŞTİR; DÜNYA ŞU ANDA TAM PEYGAMBERİMİZ (SAV) SÖYLEDİĞİ ŞEKİLDE KARIŞIKLIK İÇİNDEDİR VE HUZURA VESİLE OLACAK HZ. MEHDİ (AS)'I BEKLEMEKTEDİR.

 

 

Cumhuriyet, 16 Temmuz 2001, "Dünya ateş ve gözyaşına boğuldu"
Zaman, 4 Ekim 2002, "191 milyon kişi savaşlarda öldü"
Cumhuriyet, 3 Ocak 2000, "Savaşla başladı, savaşla bitti"
Milli Gazete, 22 Aralık 2000, "Umutlar Yeni Asra"

 

28. PEYGAMBERİMİZ (SAV) IRAK HALKININ ÜLKESİNİ TERK EDECEĞİNİ HABER VERMİŞTİR; IRAK İŞGALİ SIRASINDA YAKLAŞIK 4 MİLYON KİŞİ IRAK'I TERK ETMİŞTİR.

29. PEYGAMBERİMİZ (SAV), BİR FİTNENİN BİTİP DİĞERİNİN BAŞLAYACAĞINI SÜREKLİ FİTNELER OLACAĞINI SÖYLEMİŞTİR; BU YÜZYILDA HEMEN HER GÜN YENİ BİR KARIŞIKLIK ORTAYA ÇIKMAKTA, FİTNELER SON BULMAMAKTADIR.

 

 

30. PEYGAMBERİMİZ (SAV) HZ. MEHDİ (AS)'IN ÇIKIŞI ÖNCESİNDE YAYGIN KATLİAMLAR MEYDANA GELECEĞİNİ SÖYLEMİŞTİR; DÜNYA ÇAPINDA YAŞANAN KATLİAMLAR AÇIKÇA ORTADADIR.

 

(sol) 1945'te Nazilerin ölüm kamplarından birinde (Nordhausen, Almanya) çekilmiş olan fotoğraf, 2.Dünya Savaşı'nda yaşanan vahşetin dellilerindendir.
(sağ) Almanya'nın Nüremberg şehrinin 1945 senesinde çekilmiş olan bu resmi, 2. Dünya Savaşı'ndaki katliam ve yıkımların boyutunu göstermektedir.

 

31. PEYGAMBERİMİZ (SAV) ZALİM LİDERLERİN MÜSLÜMANLARA ZULMEDECEĞİNİ HABER VERMİŞTİR; PEK ÇOK İSLAM ÜLKESİNDE DİKTATÖRLERİN YAPTIĞI ZULÜMLER DÜNYA ÇAPINDA BİLİNMEKTEDİR.

 

Der Spiegel, 16 ocak 2003, Almanya'nın ünlü Der Spiegel dergisi 16 Haziran 2003 tarihli sayısında Saddam ve ailesini Cinayet Klanı olarak isimlendirmişti.
Radikal 12 Nisan 2003, "Yağma... Kaos...Sefalet"
(Sağ, alt yerde oturan insanlar) Aksiyon, 14 Nisan 2003

 

Yukarıda saydığımız bu maddeler Peygamberimiz (sav)'in haber verdiği ve gerçekleşen alametlerin sadece çok az bir kısmıdır. Bu şekilde gerçekleşmiş 200'den fazla alamet bulunmaktadır. (Bu alametleri detaylı olarak öğrenmek için http://nl1.harunyahya.com/Detail/T/7EZU2FZ0164/productId/39939 adresine bakabilirsiniz.)

Temiz bir akıl ve samimiyetle bakan bir insanın, 200'den fazla olayın Hicri 1400'e girmemizle birlikte arka arkaya gerçekleşmesi karşısında, çıkaracağı sonuç açık ve nettir: İçinde bulunduğumuz yüzyıl Peygamberimiz (sav)'in bizlere müjdelediği yüzyıldır.Bu yüzyıl, Hz. İsa (as)'ın ve Hz. Mehdi (as)'ın zuhurunun, İslam ahlakının hakimiyetinin gerçekleşeceği yüzyıldır.

 

PEYGAMBERİMİZ (SAV)'İN HZ. MEHDİ (AS) İLE İLGİLİ HABER VERDİĞİ BAZI OLAYLAR, HZ. MEHDİ (AS)'IN HURUCU SIRASINDA GERÇEKLEŞECEKTİR

Peygamberimiz (sav), Hz. Mehdi (as)'ın hurucu öncesinde yaşanacak olayları detaylı olarak anlattığı gibi, hurucu sırasında ve sonrasında yaşanacakları da anlatmıştır. Buna göre, Hz. Mehdi (as) asla Mehdilik iddiasında olmayacak ancak insanların ısrarları ve zorlamalarıyla, Müslümanların içinde bulundukları durumdan kurtulmaları için, onların manevi liderliğini üstlenecektir.

Fitne içindeki insanlar kan akıtıldığı bir zamandaevinde oturmakta olan Hz. Mehdi (as)'a gelir ve "Bizim için kalk artık"der. O ise kabul etmez, ancak ölümle tehdit edildikten sonra onlar için kalkar. Ondan sonra artık kan dökülmez. (İbn Ebi Şeybe, c. VII, s. 531; Abdurrezzak H. 20771, c. XI, s. 372; Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 52,53)

 

Hz. Mehdi (as) ancak baskı ile başa geçmeye razı olacaktır. (El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamet-il Mehdiyy-il Muntazar, s. 48)

 

Hz. Mehdi (as)'ın bu liderliği tıpkı bir aile büyüğü gibi İslam aleminin ağabeyliğini üstlenmek, manevi olarak, sevgiyle ve şefkatle onları doğru olana yönlendirmek şeklinde olacaktır. Hz. Mehdi (as) asla siyasi bir güç, siyasi bir liderlik iddiasında olmayacak, fikirleriyle, nasihatleriyle, hadiste belirtildiği gibi evinden İslam alemine öncülük edecektir.Tüm mücadelesini fikren yapan, insanlara sevgiyle, ilimle, bilimle İslam'ın güzelliklerini anlatan ve sevdiren Hz. Mehdi (as), hurucundan sonra da insanlara hep şefkatle yaklaşacak, hepsini koruyup kollayacak, tek bir kimsenin burnunun kanamasına dahi müsaade etmeyecektir.

Hicri 1400'ün başından bu yana Hz. Mehdi (as)'ın geliş alametlerini nasıl bir bir gördüysek, Allah'ın takdir ettiği vakit geldiğinde, Hz. Mehdi (as)'ın Peygamberimiz (sav)'in gömleğini ve kılıcını teberrüken kuşanmasını, İslam aleminin coşkuyla ve şevkle Hz. Mehdi (as)'a bağlılıklarını ifade etmesini, Hz. Mehdi (as)'ın Hz. İsa (as) ile birlikte namaz kılmasını, tüm insanların sevgi ve muhabbetle Hz. Mehdi (as)'ın etrafında toplanmasını, yeryüzüne adaletin hakim olmasını, bolluğun ve bereketin artmasını, kadınların tek başına diledikleri gibi seyahat edebilecekleri kadar güven ortamı olmasını, İslam ahlakının dünyaya hakim olmasını da göreceğiz.


2011-04-07 12:14:31

Harun Yahya Etkiler | Basında Harun Yahya | Sunumlar | Ses kasetleri | İnteraktif CD'ler | Konferans setleri | Radyo programı / Piyesler | Broşürler| Site Hakkında | HarunYahya.net | Ana sayfanız yapın | Sık kullanılanlara ekle | RSS Servisi
Bu sitede yayınlanan tüm materyaller, Sayın Adnan Oktar’ı referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalanabilir ve çoğaltılabilir
© Sitemizde ve diğer tüm Harun Yahya eserlerinde yer alan Sayın Adnan Oktar’a ait şahsi fotoğrafların bütün yayın hakları Global Yayıncılık Ltd.Şti’ne aittir. Kısmen de olsa izinsiz kullanılamaz ve yayınlanamaz.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.org
page_top
iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.net
DAVA DOSYAMIZDA TEK BİR DOĞAL MÜŞTEKİ YOKTUR
CAMİAMIZDA EVLİLİK BEKLENTİSİNE KAVUŞAMAYAN BAZI KIZLAR BUNUN HINCIYLA...
GERÇEK DIŞI HABERCİLİĞİ BENİMSEYEN BİR KISIM BASIN HALKIN GÖZÜNDE GÜVEN VE...
HİÇBİR SUÇ OLMADIĞINI ÇOK İYİ BİLDİKLERİ İÇİN RESMİ MAKAMLAR ARAMIZA POLİS...
DOSYADAKİ SADECE 25 MÜŞTEKİ VE ETKİN PİŞMAN SANIĞIN İFADELERİNDEKİ 1000'E...
YABANCI HUKUKÇU VE AKADEMİSYENLER, ADNAN OKTAR DAVASINDAKİ ETKİN PİŞMAN...
CUMHURİYET GAZETESİNE CEVAP
SAYIN ADNAN OKTAR'IN YAKIN ZAMANDA MAHKEMEYE SUNDUĞU BAZI KISA BEYAN...
ETKİN PİŞMAN OLMAYA ZORLANAN ARKADAŞLARIMIZA OYNANAN OYUN
SAYIN ADNAN OKTAR'IN YAKIN ZAMANDA MAHKEMEYE SUNDUĞU BAZI KISA BEYAN...
TÜRKİYE'DE HUKUK RAFA MI KALKTI?
"FİKREN İKTİDAR OLMAK" ANCAK SAYIN ADNAN OKTAR'IN İLMİ VE FİKRİ...
CAMİAMIZA YÖNELİK 2 YILLIK GİZLİ TEKNİK TAKİPTE TEK BİR SUÇ DELİLİ DAHİ...
ESKİ TAKİPSİZLİK VE ZAMAN AŞIMI KARARLARI YARGILANANLAR ALEYHİNDE...
'ORAL YOLDAN TECAVÜZ' İDDİALARI GERÇEK DIŞIDIR
ÇİZGİ ROMANLARLA, PORNO FİLMLERDEN ALINAN GÖRÜNTÜLERLE KARALAMALAR YAPMAYA...
ADNAN OKTAR HİÇBİR ZAMAN “NAMAZI MİNİ ETEKLE KILABİLİRSİNİZ” DEMEMİŞTİR...
Sn. Adnan Oktar’ın Mahkemede Söylediği Son Sözü
GAZETECİ SAYIN İSMAİL SAYMAZ 'A AÇIK MEKTUP
BASIN MENSUPLARIMIZI ADİL VE TARAFSIZ HABERCİLİĞE DAVET EDİYORUZ
SAYIN ADNAN OKTAR’IN İSMİNİ KOYMASININ ARDINDAN BİRÇOK DEVLET BÜYÜĞÜMÜZ VE...
ADNAN OKTAR DAVASINDAKİ HTS KAYITLARI HUKUKEN SUÇLAYICI YÖNDE DELİL OLARAK...
İDDİANAMEDE, KANDİLLİ'DEKİ EVDE SÖZDE "KULE" OLARAK ADLANDIRILAN BİR ODADA...
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ GECESİ SN. ADNAN OKTAR'IN A9 TV'DEN GECE BOYUNCA...
İDDİANAMEDE, SN ADNAN OKTAR'IN KENDİSİNİ GÜYA "MEHDİ RESUL" İLAN ETTİĞİNE...
CAMİAMIZA DÜZENLENEN OPERASYONDA "GENELEV VE FUHUŞ MAFYASI" ÖNEMLİ BİR ROL...
SN. ADNAN OKTAR, ESKİ GAZETECİ MEHMET BARANSU İLE SADECE BİR KEZ, 2011...
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİNE KARŞI ÇIKMAK, FETÖ'NÜN İNFAZ LİSTESİNE GİRMEK...
İDDİANAMEDEKİ EVLİLİK KONUSUNDAKİ SUÇ İSNATLARI GEÇERSİZDİR
15 ARALIK 2020 SALI GÜNÜ YAYINLANAN "ADNAN OKTAR ARKADAŞ GRUBUNA...
FETÖ’YE YARDIM İDDİASI BÜYÜK BİR İFTİRADIR
CUMHURBAŞKANLIĞI YÜKSEK İSTİŞARE KURULU (YİK) ÜYESİ SAYIN CEMİL ÇİÇEK...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN HİÇBİR ZAMAN MEHDİLİK İDDİASI OLMADIĞI GİBİ MEHDİLİK...
GERÇEKTE YAŞANTISI ÇİLE VE SIKINTILARLA DOLU OLAN SN. ADNAN OKTAR’IN “LÜKS...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN, DEĞERLİ OSMANLI PADİŞAHI SULTAN II. ABDÜLHAMİD HAN'I...
İSRAİLLİ SİYASİLER VE SANHEDRİN HAHAMLARI, TÜRKİYE-İSRAİL İLİŞKİLERİ...
ARKADAŞIMIZ AYŞE KOÇ'UN, 13 KASIM 2020 TARİHİNDE KATILDIĞI BİR TV...
MİLLİYET GAZETESİ MAGAZİN YAZARI SN. ALİ EYÜBOĞLU’NA AÇIK MEKTUP–2
KUMPAS ÇETESİ SON ÇAREYİ KASET İMASI YALANINA SARILMAKTA ARIYOR
SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ SİVİL DİPLOMASİ FAALİYETLERİNİN...
HALK TV, MEDYA MAHALLESİ PROGRAMINDA ORTAYA ATILAN İDDİALARA CEVAPLARIMIZ
ESKİ SAĞLIK BAKANIMIZ SAYIN OSMAN DURMUŞ’UN VEFATI ÜZERİNE ÇIKAN HABERLERE...
MAVİ MARMARA FACİASINDA, İSRAİL'İN TÜRKİYE'DEN ÖZÜR DİLEYİP TAZMİNAT...
FOSİLLERİN ARTIK DEVLETİMİZ ELİYLE MÜZELERDE SERGİLENECEK OLMASI...
FETÖ BAĞLANTISI YALANI
ŞEREF MALKOÇ AĞABEYİMİZDEN RİCAMIZDIR
MEDYAMIZ ÖZKAN MAMATİ İSİMLİ KİŞİNİN GERÇEK YÜZÜNÜ MUTLAKA BİLMELİDİR
HAKLARINDA HİÇBİR KESİN YARGI KARARI OLMAYAN SN. ADNAN OKTAR VE...
MERVE BÜYÜKBAYRAK AKIL HASTANESİNE SEVK TALEBİ GEREKTİRECEK NE YAPTI?
BASINA ÖZEL HAZIRLANAN SENARYOLARLA HAKKIMIZDA ALGI OLUŞTURULMAYA...
MİLLİYET GAZETESİ MAGAZİN YAZARI SAYIN ALİ EYÜBOĞLU’NA AÇIK MEKTUP
AYRILIP DAĞILMA GİBİ BİR NİYETİMİZ ASLA YOK!
YENİ ŞAFAK GAZETESİ YAZARI SAYIN HASAN ÖZTÜRK’E AÇIK MEKTUP
SAYIN ÖZLEM GÜRSES'E AÇIK MEKTUP
SAYIN MİNE UZUN'A AÇIK MEKTUP
DAVA DOSYASI BOMBOŞ ÇIKINCA MEDET UMULAN ESKİ BİR İFTİRA: "GİZLİ TÜNELDEN...
KONUNUN TARAFLARINA SÖZ HAKKI VERMEDEN TEK TARAFLI YAYIN YAPMASI HABERTÜRK...
SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK MEKTUP
HALK TV'YE AÇIK MEKTUP
OZAN SÜER ARKADAŞIMIZIN TUTUKLANMASIYLA İLGİLİ OLARAK AV. SENA AKKAYA...
TÜRK İNSANI ADİL, TARAFSIZ, DÜRÜST, İLKELİ VE SEVGİ DOLU BİR BASIN ÖZLEMİ...
İFTİRA ÜZERİNE KURULAN DAVAMIZIN TEMELİNDEKİ SEBEP: "HUSUMET"
HÜRRİYET GAZETESİ VE YAZARLARINA CESARETLE VE ISRARLA DOĞRUDAN YANA OLMAK...
SEVGİ, KARDEŞLİK VE SELAM GÖNDERME İDDİALARI TUTUKLAMA GEREKÇESİ OLAMAZ
MEHDİYET İNANCI SEBEBİYLE SAYIN ADNAN OKTAR’IN YANINDAN AYRILMADIĞIMIZ...
TOPLU BİR AKIL TUTULMASI: "GALEYAN"
ELVAN KOÇAK BEY’İN YANLIŞ BİLGİLENDİRİLDİĞİ HUSUSLAR
AV. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP–3
İNGİLİZ DERİN DEVLETİNİN ÜLKEMİZDEKİ ALÇAK, HAİN VE AŞAĞILIK KRİPTO...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ’YE BİR KEZ DAHA DOSTLUK VE SEVGİ...
MÜŞTEKİ İFADELERİ HAKKINDA BASINDA YER ALAN GERÇEK DIŞI HABERLER
SEVGİDEN VAZGEÇMEK ZULÜM OLUR, TEK İSTEĞİMİZ SEVGİ TOPLUMU OLUŞMASI
2 YILDAN BU YANA CAMİAMIZA KARŞI YAPILAN HAK VE HUKUK İHLALLERİ, ZULÜM VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZ MASUMİYET KARİNESİNE VE SAVUNMA HAKKINA...
ATV KAHVALTI HABERLERİNDEKİ ASILSIZ İTHAMLARA CEVABIMIZDIR
MİLLİ ÇÖZÜM DERGİSİ BAŞYAZARI AHMET AKGÜL’ÜN İFTİRALARA DAYANARAK YAPTIĞI...
SEVGİYE DAİR HER DAVRANIŞIN SUÇ KAPSAMINA SOKULMA GAYRETİNDEN ENDİŞE...
AV. SN. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ’DAN MÜSLÜMANLAR HAKKINDA KONUŞURKEN ADİL, DÜRÜST VE...
İSTİKLAL İNTERNET HABER SİTESİ YAZARLARINDAN SAYIN ÖMER AKDAĞ’A...
MADDİ GELİR ELDE ETMEK UĞRUNA TERTEMİZ, NUR GİBİ İNSANLARI ACIMASIZCA YOK...
DOSYAMIZDA ETKİN PİŞMANLIK İFADELERİ DEĞİL, CAN HAVLİYLE KENDİNİ...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMIN SAVUNMA HAKKINI VE DEĞERLİ AVUKATLARI HEDEF...
BASIN KORKU DEĞİL ADALET, DÜRÜSTLÜK VE TARAFSIZLIK ÜZERİNE KURULU YAYIN...
AKİT'TEKİ KARDEŞLERİMİZ YAYINLARINDAKİ HAKARETAMİZ ÜSLUBA KARŞI MUTLAKA...
SN. ADNAN OKTAR DURUŞMALAR BOYUNCA MASKE KULLANMIŞ, GENEL SAĞLIĞIN...
MÜMİN ALLAH’TAN GELEN İŞARETLERİ GÖRÜR VE HAYRA YORAR
KANAL D ANA HABER PROGRAMINI HUKUK VE VİCDAN SINIRLARI İÇİNDE YAYIN...
ARKADAŞIMIZ BÜLENT SEZGİN'DEN SAYIN AYŞENUR ARSLAN HANIMEFENDİ’YE AÇIK...
SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARINI GÜYA TEHLİKELİYMİŞ GİBİ GÖSTERME OYUNU
ARKADAŞIMIZ SERDAR SUPHİ TOGAY'IN MAHKEME İFADESİNDEN BASINA YANSIYAN...
SÖZDE ETKİN PİŞMAN OLMAK ZORUNDA BIRAKILAN ARKADAŞIMIZ ALİ ŞEREF GİDER’İN...
TURNİKE İFTİRASINA İTİBAR EDİP DİLE GETİRENLERİN ASIL ÖNCELİĞİ...
AKİT CAMİASINDAKİ KARDEŞLERİMİZ BİZİM İYİ NİYETİMİZİ YAKINDAN BİLİR VE...
GERÇEKLER SAYIN DOĞAN KASADOLU'NUN HAYAL DÜNYASINDA YAŞADIĞINDAN VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZE HANIMLAR HAKKINDA SAYGILI VE NEZAKETLİ...
MUHAFAZAKAR CAMİADA HAKKIMIZDA MERAK EDİLEN BAZI SORULARA CEVAPLAR
DURUŞMADA YÖNELTİLEN SORULAR İDDİANAMEDE YER ALAN SUÇLAMALARIN ASILSIZ...
ARKADAŞIMIZ SEDAT ALTAN'DAN DEĞERLİ GAZETECİMİZ SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK...
ARKADAŞIMIZ MERVE BÜYÜKBAYRAK'IN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ'YE AÇIK...
ARKADAŞIMIZ KARTAL İŞ'TEN SAYIN DOĞU PERİNÇEK’E AÇIK MEKTUP
AV. SN. KEREM ALTIPARMAK’IN “İNTERNET ERİŞİM ENGELLERİ VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ”...
"NİHAYET DERGİSİ"NDE, CAMİAMIZ HAKKINDA YAPILMIŞ GERÇEK DIŞI, ÇİRKİN BİR...
HALKI, HALKA EZDİREN SİSTEM SON BULMALI
KONU DEKOLTE DEĞİL, SEVGİMİZE VE DOSTLUĞUMUZA DUYULAN ÖFKE
INDEPENDENT-TÜRKÇE'NİN MÜSLÜMANLARA EVRİM TEORİSİNİ KABUL ETTİRME TAKTİĞİ
BUGÜN BAZI GAZETECİLERİN TUTUKLANMASINI ELEŞTİREN CNN TÜRK GECE GÖRÜŞÜ...
DEKOLTE GİYDİLER DİYE MASUM İNSANLARA YÜZLERCE YIL HAPİS CEZASI İSTEYİP...
SN. ADNAN OKTAR’IN MEHDİLİK İLAN EDEREK DEVLETİ ELE GEÇİRECEĞİ İTHAMI AKLA...
ARKADAŞIMIZ EMRE BUKAĞILI'NIN SN. FAZIL SAYIN AÇIKLAMALARINA CEVABI
SÜLEYMAN ÖZIŞIK KARDEŞİMİZİN DE CEMAATLERİN MİLLETİMİZ İÇİN DEĞERİNİ ÇOK...
ADNAN OKTAR OLMASAYDI...
SAYIN ERGUN YILDIRIM’IN “YENİ MEHDİLER” BAŞLIKLI KÖŞE YAZISINA...
NORMAL VE LEGAL BİR YAŞAMDAN YAPAY SUÇLAR ÜRETİLEREK "HAYALİ BİR SUÇ...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN TUTUKLANMASININ ARDINDAN...
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ MÜSLÜMANLARA ATILAN İFTİRALARA İTİBAR ETMEMELİDİR
ODATV GENEL YAYIN YÖNETMENİ SN. BARIŞ PEHLİVAN'A AÇIK MEKTUP
KOMPLOCULAR, KORKUTARAK "SÖZDE" İTİRAFÇI YAPTIKLARI ARKADAŞLARIMIZ...
CUMHURİYET GAZETESİNE AÇIK MEKTUP
GENİŞ HAYAL GÜCÜ İLE KURGULANAN DAVA DOSYASI
MODERNLİK İSLAM’IN GELİŞİP YAYILMASINDA EN ETKİLİ YÖNTEMDİR
SN. ENVER AYSEVER’İN PROGRAMINDA GÜNDEME GELEN İTHAMLARIN CEVAPLARI
SN. ADNAN OKTAR: "ALLAH'IN VERECEĞİ KARARI TALEP EDİYORUM"
MİNE KIRIKKANAT GİBİ AYDIN VE DEMOKRAT BİR HANIMA HUKUKUN TEMEL İLKELERİNE...
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
YENİ AKİT GAZETESİ VE ODA TV’DE YER ALAN “UYAP’TAN SANIĞIN ADI SİLİNDİ”...
SAYIN BİRCAN BALİ'YE CEVAP
SAYIN AVUKAT CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
SAYIN ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU'NA CEVAP
SAYIN ADNAN OKTAR VE CAMİAMIZA YÖNELİK MANEVİ LİNÇ
SN. DOĞU PERİNÇEK VE SN. PROF. DR. ALİ DEMİRSOY'UN ÖNEMLİ OLDUĞUNU...
SAYIN PROF. DR. NURAN YILDIZ'A AÇIK MEKTUP
SN. ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ İSRAİL VE MUSEVİLERLE OLAN...
CAMİAMIZA YÖNELİK "YURTDIŞI LOBİ FAALİYETLERİ" İSNADI İLE İLGİLİ...
FETÖ'YE KARŞI EN GÜÇLÜ ELEŞTİRİLERİ SN. ADNAN OKTAR YAPMIŞTIR
DELİL VE ŞAHİT OLMADAN SUÇSUZ İNSANLARI CEZALANDIRMAK KUR’AN’A UYGUN...
ARKADAŞLARIMIZ MUAZZEZ VE YILDIZ ARIK’IN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI...
İNSANLARA NEREDE VE KİMLERLE YAŞAYACAKLARINA DAİR BASKI VE DAYATMADA...
ARKADAŞIMIZ BERİL KONCAGÜL’ÜN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARINA...
KANAL D'NİN UYDURMA HABERİ
MERVE BOZYİĞİT'İN DURUŞMADAKİ AÇIKLAMALARI KUMPASI GÖZLER ÖNÜNE SERDİ !!!
ARKADAŞLARIMIZ ALTUĞ ETİ, BURAK ABACI VE CEYHUN GÖKDOĞAN'IN...
KUMPASÇILARIN ARKADAŞLARIMIZA BASKI VE TEHDİTLE DAYATTIĞI GERÇEK DIŞI...
"NORMAL HAYATIN SUÇMUŞ GİBİ GÖSTERİLMESİ" ANORMALLİĞİ
ARKADAŞIMIZ ÇAĞLA ÇELENLİOĞLU'NUN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
YENİ ŞAFAK VE GÜNEŞ GAZETELERİNDEKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARA CEVAP
SAVUNMA HAKKIMIZ NASIL ENGELLENDİ?
ARKADAŞIMIZ ECE KOÇ'UN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
ARKADAŞLARIMIZ MUSTAFA ARULAR VE EMRE TEKER'İN DURUŞMALARINDAKİ...
ARKADAŞIMIZ AYÇA PARS'IN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
KAMU VİCDANI YALANI
DEVLETİMİZİN VERDİĞİ SİLAH RUHSATLARI CAMİAMIZA DUYDUĞU GÜVENİN AÇIK BİR...
ASIL HEDEF İSLAM ALEMİ, TÜRKİYE, SAYIN ERDOĞAN VE AK PARTİ HÜKÜMETİ
GERÇEK MODERNLİK İSLAM DİNİNDEDİR
TV PROGRAMLARINDA SEVGİ DİLİ ESAS ALINMALIDIR
"Allah'tan tahliyemizi istirham ediyorum"
AKİT GRUBUNA AÇIK MEKTUP
"....Allahvar.com sitesi kapatıldı, düşmanım bu siteyi yapmış olsa...
GARDIROP YALANI
SAYIN DOĞU PERİNÇEK'E AÇIK MEKTUP
'CRACKED.COM' SİTESİNDEKİ İDDİALARA CEVAP
1999 KAN KAMPANYASI TAMAMEN MEŞRU VE LEGAL BİR ORGANİZASYONDUR
HAKİM VE SAVCILARIMIZ YALNIZCA KANUN, HUKUK VE VİCDANI ESAS ALMALIDIR
HARUN YAHYA KÜLLİYATININ İMHASI ÇOK VAHİM VE TARİHİ BİR HATA OLUR
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI RAPORUNA CEVAP
İLERİ DERECEDE MODERN GÖRÜNÜM VE DEKOLTE GİYİM TARZININ NEDENLERİ
"Adnan Bey’in çevresindeki her insan hayat dolu, mutlu, cıvıl cıvıl.”
SUÇSUZ BİR GENÇ KIZ DAHA HUKUKSUZ OLARAK TUTUKLANDI
SÖZDE İTİRAFÇI VEYA MÜŞTEKİ OLMAYA ZORLANMIŞ KARDEŞLERİMİZE ACİL KURTULUŞ...
YENİ BİR SAFSATA DAHA
"Müslümanlar Kardeştir..."
"Biz silahlı suç örgütü değiliz"
MEHDİYETİ GÜNDEME GETİRMEK LİNÇ KONUSU OLMAMALI
"Zorla alıkonma, İzole bir hayat yaşama iddialarını asla kabul etiyorum"
"Adnan Bey bizi çok sever, hep onore eder"
MEDYANIN ZORAKİ "BENZERLİK KURMA" TAKTİĞİ
"Ortada silahlı suç örgütü değil sadece birbirini çok seven arkadaş...
ÇOK DEĞERLİ BİR SİYASİ BÜYÜĞÜMÜZE AÇIK MEKTUP
AYÇA PARS CANIMIZ GİBİ SEVDİĞİMİZ, MELEK HUYLU, MÜMİNE KARDEŞİMİZDİR
"ALIKONMA" SAFSATASI
KUMPASÇILARIN KORKUTARAK İFTİRACI DEVŞİRME YÖNTEMLERİ
BERİL KONCAGÜL TEHDİT ALTINDADIR, CAMİAMIZA İFTİRAYA ZORLANMAKTADIR!
TAHLİYE OLAN ARKADAŞLARIMIZ HİÇ KİMSE İÇİN HİÇBİR ZAMAN BİR BASKI UNSURU...
AV. CELAL ÜLGEN ADİL VE DÜRÜST OLMALI
AKİT TV SUNUCUSU CANER KARAER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
MASUM İNSANLARIN TAHLİYESİ TAMER KORKMAZ'I DA SEVİNDİRMELİDİR
"Adnan Bey için ailelerimizle arasının iyi olmadığına dair iftiralar...
"Türkiye ve İslam Dünyasını zayıflatmak istiyorlar.."
"Adnan Bey`den ASLA ŞİDDET VE BASKI GÖRMEDİM..."
"Allah rızası için 40 yıldır Türk-İslam Birliği için çabalıyoruz"
"...En ufak bir suça dahi şahit olmadım..."
"Hakkımızda çok fazla SAHTE DELİLLER ÜRETTİLER..."
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."