Allah'ın cennet ehli için hazırladığı nimetler

Yüce Allah Kuran’da bildirdiği cenneti tarif eden ayetlerle, insanlara dünyadakilerle kıyaslanmayacak bir nimet ufku açmaktadır. “Orada diledikleri herşey onlarındır; Katımızda daha fazlası da var.” (Kaf Suresi, 35) ayetiyle cennetteki bu nimet genişliği haber verilmektedir.

Sayın Adnan Oktar, “Müminlerin Asıl Yurdu: Cennet” ve “Resulullah (sav)’ın Dilinden Cennet” kitaplarında ve çeşitli makalelerinde, Kuran-ı Kerim ayetleri ve Peygamber Efendimiz (sav)’in hadisleri ışığında Rabbimiz’in cennetteki bu nimet genişliğiyle ilgili detaylı bilgiler aktarmaktadır. Röportajlarında da cennet tasvirleri yapan Sayın Adnan Oktar, bu tasvirleriyle Allah’ın izniyle müminlerin şevklenmesine vesile olmaktadır.

Allah insanları herşeyin en güzelinden, en mükemmelinden zevk alacak ve bunlara karşı büyük bir özlem duyacak bir ruh ile yaratmıştır. Bu nedenle insan, hayatı idrak etmeye başladığı andan itibaren bu mükemmelliğe ulaşabilmek için, içinde sürekli olarak büyük bir istek duyar. Daima bir güzellik ve nimet arayışı içerisinde olur. Ancak buna ne kadar çok istek duyarsa duysun ve bunun için ne kadar çok çaba harcarsa harcasın, dünya hayatında hiçbir zaman aradığı mükemmellikle karşılaşamaz. Çünkü Allah dünya hayatını özel olarak kusurlu ve eksik olarak yaratmıştır.

Elbette Allah’ın bu yaratışında pek çok hikmet vardır. Çünkü “O Allah ki, yaratandır, (en güzel bir biçimde) kusursuzca var edendir, ‘şekil ve suret’ verendir. En güzel isimler O’nundur. Göklerde ve yerde olanların tümü O’nu tesbih etmektedir. O, Aziz, Hakimdir.” (Haşr Suresi, 24) ayetiyle bildirildiği gibi, Allah’ın yaratışı kusursuzdur. Rabbimiz herşeye güç yetiren, dilediğini yaratmaya kadir olandır. Dolayısıyla dünya hayatındaki bütün eksikliklerin bir amacı vardır. Rabbimiz’in bu yaratışının hikmetlerinden biri, insanın cennetin varlığını kavramasına ve bunun için samimi bir gayret harcamasına yöneliktir.

Allah insanın fıtratını ancak cennette rahat edebileceği ve nefsinin isteklerini ancak burada karşılayabileceği şekilde yaratmıştır. Kuran’ın pek çok ayetinde bu gerçek bildirilmiştir. Bu nedenle insan asıl hayatını cennette yaşayacağını, dolayısıyla da tüm çabasının sonsuz güzellikler yurdu olan cennete yönelik olması gerektiğini asla unutmamalıdır. Bu konudaki Kuran ayetlerinden bazıları şöyledir:

“Bu dünya hayatı, yalnızca bir oyun ve ‘(eğlence türünden) tutkulu bir oyalanmadır’. Gerçekten ahiret yurdu ise, asıl hayat odur. Bir bilselerdi.” (Ankebut Suresi, 64)

“Rabbinizden olan mağfiret ve eni göklerle yer kadar olan cennete (kavuşmak için) yarışın; o, muttakiler için hazırlanmıştır.” (Al-i İmran Suresi, 133)

Sayın Adnan Oktar’ın Cennet Tasvirleri

“CENNETTE ALLAH’A VE O’NUN TECELLİSİNE AŞIK OLACAĞIZ”

“Cennet güzellikler yurdudur. Cennetin her yeri güzel. Pınarları, bahçeleri, yastıkları, Allah yastıklarının bile işlemeli olduğunu söylüyor cennetin. Yatakları atlastandır. Her yeri birbirinden güzeldir cennetin. Biz güzelliğe, Allah’ın güzelliklerine, tecellisine âşık olacağız. Allah’a âşık olacağız.” (Adnan Oktar’ın Kanal Malatya’daki Canlı Röportajı, 07 Ocak 2009)

“CENNETTE ZITLIKLAR YOKTUR, HERŞEY POZİTİFTİR”

“Cennette keyif için oturursun. Yani keyif için yersin, zevkine yersin. Dünyada ise bir acıdan kurtulmak içindir; hatta insanlar bir acıdan kurtulmak için su içerler. Orada keyfe içersin, zevk için içersin. Yani, bir acıdan kurtulmak için değildir. Mesela, burada bir soğutucu kullanıyoruz, soğutucu aletler kullanıyoruz. Niye, sıcaktan rahatsız olduğumuz için; orada sıcaktan rahatsız olma konusu yok, yani, acı yoktur. Dünyada pozitifler ve negatifler vardır, zıtlar vardır. Cennette yoktur. Yani her şey tek yönlü pozitiftir. Burada her şeyin istisnasız zıttı vardır. İyi-kötü, güzel-çirkin, kirli-temiz değil mi, sürekli zıtlık vardır. Orada, cennette öyle bir şey yoktur.” (Adnan Oktar’ın Kon TV’deki Canlı Röportajı, 8 Şubat 2009)

“CENNETTE YENİ RENKLER, YENİ SESLER, YENİ TATLAR VARDIR”

“Cennette yeni renkler var, yeni sesler vardır, yeni notalar vardır, yeni zevkler vardır. Çok şaşıracaklar inşaAllah. Çok hoşlarına gidecek insanların, bir de renkleri algıları daha değişik olacaktır; yeni tatlar tadacaklar. Hiç bilmedikleri yeni tatlar tadacaklardır inşaAllah.” (Adnan Oktar’ın Kaçkar TV’deki Canlı Röportajı, 19 Şubat  2009))

 

 
…”Bugün sizin müjdeniz, içinde ebedi kalıcılar (olduğunuz), altından ırmaklar akan cennetlerdir.” İşte ‘büyük kurtuluş ve mutluluk’ budur.
(Hadid Suresi, 12)


“CENNET HURİLERİ, GILMANLARI VE VİLDANLARI MÜMİNLERE HİZMET EDERLER”

“Cennet hurileri vardır. Vildanlar vardır, gılmanlar vardır. Oranın süsü ve güzelliğidir onlar. Yani genç güzel bayanlar (huriler) (Tur Suresi, 20, Duhan Suresi, 54) güzel küçük çocuklar, genç güzel delikanlılar (gılmanlar ve vildanlar) (Tur Suresi, 24, Vakıa Suresi, 17, İnsan Suresi, 19) … Bunlar Müslümanlara hizmet ediyorlar. Hepsi Allah’ın yarattığı özel varlıklar… Ama aynı insan, yani Allah’ı anmaları, üslubuyla, konuşmasıyla böyle mübarek muhterem varlıklar.” (Adnan Oktar’ın Çay TV’deki Canlı Röportajı, 25 Şubat 2009)

“CENNET EHLİ PEYGAMBERLERLE SOHBET EDER”

“Cennetin bir güzelliği de budur, yani karşılıklı sohbetler… Peygamberler neler yaptı? Mesela her peygambere ayrı ayrı soracağız. Hz. Musa nasıl yaptı, neler yaptı, onun sahnelerini göreceğiz.” (Adnan Oktar’ın Çay TV’deki Canlı Röportajı, 25 Şubat 2009)

“MÜMİNİN DÜNYADA ZEVK ALDIĞI HERŞEY CENNETTE DE YARATILACAK”

“Burada dünyada sevdiği hayvanları varsa, hoşlandığı şeyler varsa onlar orada yeniden canlanıyorlar. Onları sevecek, onlarla beraber olacak. Ama hoşuna giden ne varsa… Mesela teknik alet, edevat onlardan hoşlanıyorsa onlar yaratılacak. Arabadan hoşlanıyorsa araba… Uçaktan hoşlanıyorsa uçak…” (Adnan Oktar’ın Çay TV’deki Canlı Röportajı, 25 Şubat 2009)

“AHİRET CENNET EHLİ İÇİN SEVGİ YURDU”

“Ahiret cennet ehli için çok şahane, güzel sevgi yurdu. Doya doya sevgiyi yaşayacağımız, muhabbeti yaşayacağımız bir yer.” (Adnan Oktar’ın Kon TV’deki Canlı Röportajı, 8 Şubat 2009)

“MÜMİNLER CENNET NİMETLERİNDEN SINIRSIZ  YARARLANABİLİRLER”

“Mesela burada yemek yiyoruz, hemen doyuyoruz. İki tabakla falan… Orada öyle yok. İstediğin kadar yersin. Yine yersin, yine yersin, meyveleri istediğin kadar yersin. Burada 2-3 meyve yersen doyuyorsun. Orada öyle yok, kilo da almazsın. Kolesterol konusu da yok. Hiçbir şey yok, uykun gelmez, yorulmazsın.” (Adnan Oktar’ın Kon TV’deki Canlı Röportajı, 8 Şubat 2009)

 

 
Böylelikle Allah, dediklerine karşılık olarak içinde ebedi kalacakları,altından ırmaklar akan cennetler verdi. Bu, iyilik yapanların karşılığıdır.
(Maide Suresi, 85)


“CENNETTE MÜMİNLER İÇİN TÜM NİMETLERİN GERÇEĞİ YARATILIR”

ADNAN OKTAR: ... Suları güzeldir her şeyi mis gibi kokar. Mesela koku dalgaları gelir. Mesela bir gün gül, bir gün karanfil kokusu gibi… Ama çok daha mükemmel olacaktır. Mesela insanlar çilek yerken bile çileğe pudra şekeri koyar biliyorsunuz.

MUHABİR: Evet.

ADNAN OKTAR: O onun eksikliğidir. İşte demek ki insanların kafasında gerçek bir çilek kavramı var. Mesela hiç normal portakal bulamaz insanlar. Çok nadir bulurlar, ama onda da yine bir eksiklik bulurlar genelde. İşte gerçek portakalı orada bulacaklar. Mesela karpuzun gerçeğini bulamazlar. Gider böyle iki saat uğraşırlar değil mi insanlar? Orada gerçeğini görecekler, inşaAllah. (Adnan Oktar’ın Çay TV’deki Canlı Röportajı, 25 Şubat 2009)

“MÜMİNLER CENNETTE AKILLARINDAN GEÇEN HER ŞEYE KAVUŞUR”

“İnsanların hoşuna giden küçük ırmaklar olacaktır, su arkları olacaktır. Çok güzel evler olacak. Ama aşırı derecede güzel evler, aşırı derecede güzel kıyafetler olacak. Aşırı güzel yiyecekler olacak ve her türlü teknik alet yani bizim bildiğimiz her şeye, aklımızdan geçen her şeye kavuşma imkanımız vardır. Çünkü Kuran’da bu açıkça bildiriliyor. “… Her diledikleri şey” diyor Allah. (Nahl Suresi, 31) Yani bizim hayal etmemiz yeterli olacaktır.” (Adnan Oktar’ın Kaçkar TV’deki Canlı Röportajı, 12 Şubat 2009)

“CENNET EHLİNDE KUSUR VE ACZ ALAMETİ OLMAYACAK”

“Cennet kadınları da nefes kesecek şekilde güzeldir. Hiçbir abartı, hiçbir şey, gariplik yoktur yani  kusursuz güzeldirler. Ve insanın aczine ait hiçbir şey yoktur. İnsana ait aczler kasten verilir dünyada. Vücudunda, kadınlarda ve erkeklerde hiçbir şekilde bir kusur, eksiklik ve acz alameti olmayacak ve sonsuza kadar bu böyledir.” (Adnan Oktar’ın Ekin TV’deki Canlı Röportajı, 26 Ocak 2009)

“CENNETTE KİRLENME, TOZLANMA YOKTUR”

“Mesela toz yoktur cennette, kirlenme olmaz. Toz mucizedir. Tozun her bir tanesi bile mucizedir. Özel yaratılır. Eşya özel olarak eskitilir. İnsan yaşlanır. Mesela cennette yaşlanma yoktur. O da mucizedir. Mesela kirlenme yoktur. İnsan bir kere temiz olarak cennete girecektir. Temiz olacaktır ve  sonsuza kadar bir daha kirlenmez. Yani vücudunda hiçbir salgı oluşmaz. Vücutta yani gözyaşı salgısı dâhil hiçbir salgı oluşmaz. Sonsuza kadar bu böyledir. Mesela insan bu dünyada biliyorsunuz vücut son derece acz içindedir. Tepeden tırnağa insanın aczini herkes bilir. Bu aczin hiçbiri yoktur cennette. Acz, özel olarak yaratılmıştır dünyaya bağlanmamamız için. Dünya sevgisinin olmaması için özel yaratılmıştır. Cennette gerekçesi kalktığı için sebepleri kalktığı için aczin tamamı kaldırılıyor. Üzücü hiçbir olay olması mümkün değildir cennette. Çünkü sadece müminler ve sadece Allah’ın dedikleri vardır.” (Adnan Oktar’ın Tempo TV’deki Canlı Röportajı, 28 Ocak 2009)

“CENNETTE ALLAH’TAN BİR RAHMET OLARAK BIKMA VE YORULMA YOKTUR”

Sayın Adnan Oktar, 9 Mart 2009 tarihinde Ekin TV’de canlı olarak yayınlanan röportajında, Kuran’dan bir sayfa açarak sayfada yer alan Fatır Suresi 32, 33, 34 ve 35. ayetleri okumuş ve ayetlerdeki ifadelerle ilgili şunları söylemiştir: (Yazıdaki italik ifadeler, Sayın Adnan Oktar’ın ayetler hakkındaki izahlarıdır.)

“Ya Allah Bismillah diyelim de Cenab-ı Allah’ın Kuran’ına bakalım inşaAllah. Bakın, şeytandan Allah’a sığınırım. Rahman ve Rahim Olan Allah’ın Adıyla, “Sonra Kitabı kullarımızdan seçtiklerimize miras kıldık. Artık onlardan kimi kendi nefsine zulmeder. Kimi orta bir yoldadır. Kimi de Allah’ın izniyle hayırlarda yarışır.” Takvalıkta öne geçmeye çalışır, öne geçer. “İşte büyük fazlın ta kendisidir. Adn cennetleri onlarındır. Oraya girerler. Orada altından bileziklerle ve incilerle süslenirler.” Ölümün sonucu budur işte. “Oraya girerler. Orada altın bileziklerle süslenirler”, ki gerçek altındır, cennet altını ayrıdır, “incilerle süslenirler ve orada onların elbiseleri ipektendir.” Yani muhteşemdir diyor kıyafetleri. “Derler ki bizden hüznü giderip yok eden Allah’a hamd olsun.” Dünyada hüzün çoktur. İnsanlar çok her şeye üzülürler. Birçok insan bundan kurtulamaz.

“Bizden hüznü giderip yok eden Allah’a hamd olsun” çünkü çok büyük bir nimet cennet, tabii ölümünden sonra böyle bir nimete kavuşuyor müminler. “Şüphehiz Rabbimiz gerçekten bağışlayandır. Şükrü kabul edendir.” “Ki O bizi Kendi fazlından ebedi olarak kalınacak bir yurda yerleştirdi.” Cennete yerleştirdi. “Orada bize bir yorgunluk dokunmaz.” Mesela insanlar gece oldu mu hemen uykuları geliyor. Burada yorgunluk dokunmaz diyor. “Burada bize bir bıkkınlık da dokunmaz.” (Fatır Suresi, 32-35) Cennette insanlar diyorlar ya, “bıkar mıyız” diyorlar. “Bıkkınlık da yok diyor” Allah. Allah o gücü de yok etmiş. Ne yorulma var. Ne bıkma var. O kadar güzellikten, Allah sevgisinden bıkılır mı zaten? Rahman’ın muhabbetinden, Allah aşkından bıkılır mı? İçtikçe içilecek aşk şerbeti o. Aşktır o inşaAllah.” (Sayın Adnan Oktar’ın Ekin TV’deki Canlı Röportajı, 9 Mart 2009)

CENNETTE YARATILAN DİĞER GÜZELLİKLERDEN BAZILARI

Mesela kaftanlar, kıyafetler, bütün elbiseler, çok kapsamlı süslenmiştir. Bu dünyada da öyle süslü yaratılır. Mesela elbiseler de bizim beynimizde yaratılıyor. Allah yaratıyor. Fakat süsü azdır. Yani dünyada kaliteli, güzel bir kıyafet gören insan hiç olmamıştır. Yani o anlamda, teknik anlamda mükemmel hiçbir zaman olmaz.

MUHABİR: Eskimeyen bir kıyafet yok.

ADNAN OKTAR: Hiç yoktur evet. Ancak cennette bu mümkündür. Cennette sonsuza kadar eskimez. Ama sürekli değişir. Sürekli koku rüzgarları oluşacaktır cennette. Mesela gül kokusu gibi, karanfil kokusu gibi, menekşe kokusu gibi ama sürekli değişik. Rüzgar halinde cennet sokakları o şekilde kokacaktır. Ama bu dünyada Allah bunu ancak parfümde yaratıyor, ancak çiçekte yaratıyor yani bir imtihan ortamı olduğu için dar yerlerde yaratıyor Allah. Cennette geniş alanlarda yaratacak. Parfüm şişesinde yaratılan bir kokunun daha mükemmeli cennet sokaklarında, cennet caddelerinde hakim olacaktır. Cennet sürekli aydınlıktır, cehennem de sürekli karanlıktır özellik olarak. Cennette hiç uyku gelmez insana. Açlık hissi gelmez. Üşüme hissi gelmez. Sıcaklık hissi gelmez. Böyle özellikleri vardır. Yorgunluk hissi gelmez. Hiçbir şekilde yorulmaz, uyku basmaz. (Adnan Oktar’ın Tempo TV’deki Canlı Röportajı 20 Ocak 2009)

Cennette çok abartılı şekilde güzel, çok fazla ev var. Cennet ırmakları var. Cennet yeşillikleri var, cennetin tamamı yeşildir. Yeşil renk hakimdir, cennetin oraya has özel bir cennetin yeşili vardır. Üst kıyafeti olarak o giyilir. Yani özel süslenmiştir ama dünyadaki süs tarzında değil, çok abartılı şekilde süslüdür. (Adnan Oktar’ın Ekin TV’deki Canlı Röportajı, 26 Ocak 2009)

En çok hoşlanılan şeyler tabi peygamberlerle yapılan sohbetlerdir. Cennette yapılan gezintilerdir. Cennette çok fazla ırmak vardır. Küçük ırmaklar… “Altlarından ırmaklar akar diye bildirilir” (Nisa Suresi, 57) ayette. İnsanlar suyu çok sevdikleri için biliyorsunuz denizi, ırmağı ve gölü severler. Cennette her yerde böyle ırmaklar vardır. Su vardır. Mesela akan pınarlar vardır, insanların hoşuna gittiği içindir bu, nimet çeşmeleri vardır. (Adnan Oktar’ın Tempo TV’deki Canlı Röportajı, 28 Ocak 2009)

2009-08-24 18:54:21

Harun Yahya Etkiler | Basında Harun Yahya | Sunumlar | Ses kasetleri | İnteraktif CD'ler | Konferans setleri | Radyo programı / Piyesler | Broşürler| Site Hakkında | HarunYahya.net | Ana sayfanız yapın | Sık kullanılanlara ekle | RSS Servisi
Bu sitede yayınlanan tüm materyaller, Sayın Adnan Oktar’ı referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalanabilir ve çoğaltılabilir
© Sitemizde ve diğer tüm Harun Yahya eserlerinde yer alan Sayın Adnan Oktar’a ait şahsi fotoğrafların bütün yayın hakları Global Yayıncılık Ltd.Şti’ne aittir. Kısmen de olsa izinsiz kullanılamaz ve yayınlanamaz.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.org
page_top
iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.net
KANAL D ANA HABER PROGRAMINI HUKUK VE VİCDAN SINIRLARI İÇİNDE YAYIN...
ARKADAŞIMIZ BÜLENT SEZGİN'DEN SAYIN AYŞENUR ARSLAN HANIMEFENDİ’YE AÇIK...
SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARINI GÜYA TEHLİKELİYMİŞ GİBİ GÖSTERME OYUNU
ARKADAŞIMIZ SERDAR SUPHİ TOGAY'IN MAHKEME İFADESİNDEN BASINA YANSIYAN...
SÖZDE ETKİN PİŞMAN OLMAK ZORUNDA BIRAKILAN ARKADAŞIMIZ ALİ ŞEREF GİDER’İN...
TURNİKE İFTİRASINA İTİBAR EDİP DİLE GETİRENLERİN ASIL ÖNCELİĞİ...
AKİT CAMİASINDAKİ KARDEŞLERİMİZ BİZİM İYİ NİYETİMİZİ YAKINDAN BİLİR VE...
GERÇEKLER SAYIN DOĞAN KASADOLU'NUN HAYAL DÜNYASINDA YAŞADIĞINDAN VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZE HANIMLAR HAKKINDA SAYGILI VE NEZAKETLİ...
MUHAFAZAKAR CAMİADA HAKKIMIZDA MERAK EDİLEN BAZI SORULARA CEVAPLAR
DURUŞMADA YÖNELTİLEN SORULAR İDDİANAMEDE YER ALAN SUÇLAMALARIN ASILSIZ...
ARKADAŞIMIZ SEDAT ALTAN'DAN DEĞERLİ GAZETECİMİZ SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK...
ARKADAŞIMIZ MERVE BÜYÜKBAYRAK'IN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ'YE AÇIK...
ARKADAŞIMIZ KARTAL İŞ'TEN SAYIN DOĞU PERİNÇEK’E AÇIK MEKTUP
AV. SN. KEREM ALTIPARMAK’IN “İNTERNET ERİŞİM ENGELLERİ VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ”...
"NİHAYET DERGİSİ"NDE, CAMİAMIZ HAKKINDA YAPILMIŞ GERÇEK DIŞI, ÇİRKİN BİR...
HALKI, HALKA EZDİREN SİSTEM SON BULMALI
KONU DEKOLTE DEĞİL, SEVGİMİZE VE DOSTLUĞUMUZA DUYULAN ÖFKE
INDEPENDENT-TÜRKÇE'NİN MÜSLÜMANLARA EVRİM TEORİSİNİ KABUL ETTİRME TAKTİĞİ
BUGÜN BAZI GAZETECİLERİN TUTUKLANMASINI ELEŞTİREN CNN TÜRK GECE GÖRÜŞÜ...
DEKOLTE GİYDİLER DİYE MASUM İNSANLARA YÜZLERCE YIL HAPİS CEZASI İSTEYİP...
SN. ADNAN OKTAR’IN MEHDİLİK İLAN EDEREK DEVLETİ ELE GEÇİRECEĞİ İTHAMI AKLA...
ARKADAŞIMIZ EMRE BUKAĞILI'NIN SN. FAZIL SAYIN AÇIKLAMALARINA CEVABI
SÜLEYMAN ÖZIŞIK KARDEŞİMİZİN DE CEMAATLERİN MİLLETİMİZ İÇİN DEĞERİNİ ÇOK...
ADNAN OKTAR OLMASAYDI...
SAYIN ERGUN YILDIRIM’IN “YENİ MEHDİLER” BAŞLIKLI KÖŞE YAZISINA...
NORMAL VE LEGAL BİR YAŞAMDAN YAPAY SUÇLAR ÜRETİLEREK "HAYALİ BİR SUÇ...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN TUTUKLANMASININ ARDINDAN...
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ MÜSLÜMANLARA ATILAN İFTİRALARA İTİBAR ETMEMELİDİR
ODATV GENEL YAYIN YÖNETMENİ SN. BARIŞ PEHLİVAN'A AÇIK MEKTUP
KOMPLOCULAR, KORKUTARAK "SÖZDE" İTİRAFÇI YAPTIKLARI ARKADAŞLARIMIZ...
CUMHURİYET GAZETESİNE AÇIK MEKTUP
GENİŞ HAYAL GÜCÜ İLE KURGULANAN DAVA DOSYASI
MODERNLİK İSLAM’IN GELİŞİP YAYILMASINDA EN ETKİLİ YÖNTEMDİR
SN. ENVER AYSEVER’İN PROGRAMINDA GÜNDEME GELEN İTHAMLARIN CEVAPLARI
SN. ADNAN OKTAR: "ALLAH'IN VERECEĞİ KARARI TALEP EDİYORUM"
MİNE KIRIKKANAT GİBİ AYDIN VE DEMOKRAT BİR HANIMA HUKUKUN TEMEL İLKELERİNE...
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
YENİ AKİT GAZETESİ VE ODA TV’DE YER ALAN “UYAP’TAN SANIĞIN ADI SİLİNDİ”...
SAYIN BİRCAN BALİ'YE CEVAP
SAYIN AVUKAT CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
SAYIN ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU'NA CEVAP
SAYIN ADNAN OKTAR VE CAMİAMIZA YÖNELİK MANEVİ LİNÇ
SN. DOĞU PERİNÇEK VE SN. PROF. DR. ALİ DEMİRSOY'UN ÖNEMLİ OLDUĞUNU...
SAYIN PROF. DR. NURAN YILDIZ'A AÇIK MEKTUP
SN. ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ İSRAİL VE MUSEVİLERLE OLAN...
CAMİAMIZA YÖNELİK "YURTDIŞI LOBİ FAALİYETLERİ" İSNADI İLE İLGİLİ...
FETÖ'YE KARŞI EN GÜÇLÜ ELEŞTİRİLERİ SN. ADNAN OKTAR YAPMIŞTIR
DELİL VE ŞAHİT OLMADAN SUÇSUZ İNSANLARI CEZALANDIRMAK KUR’AN’A UYGUN...
ARKADAŞLARIMIZ MUAZZEZ VE YILDIZ ARIK’IN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI...
İNSANLARA NEREDE VE KİMLERLE YAŞAYACAKLARINA DAİR BASKI VE DAYATMADA...
ARKADAŞIMIZ BERİL KONCAGÜL’ÜN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARINA...
KANAL D'NİN UYDURMA HABERİ
MERVE BOZYİĞİT'İN DURUŞMADAKİ AÇIKLAMALARI KUMPASI GÖZLER ÖNÜNE SERDİ !!!
ARKADAŞLARIMIZ ALTUĞ ETİ, BURAK ABACI VE CEYHUN GÖKDOĞAN'IN...
KUMPASÇILARIN ARKADAŞLARIMIZA BASKI VE TEHDİTLE DAYATTIĞI GERÇEK DIŞI...
"NORMAL HAYATIN SUÇMUŞ GİBİ GÖSTERİLMESİ" ANORMALLİĞİ
ARKADAŞIMIZ ÇAĞLA ÇELENLİOĞLU'NUN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
YENİ ŞAFAK VE GÜNEŞ GAZETELERİNDEKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARA CEVAP
SAVUNMA HAKKIMIZ NASIL ENGELLENDİ?
ARKADAŞIMIZ ECE KOÇ'UN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
ARKADAŞLARIMIZ MUSTAFA ARULAR VE EMRE TEKER'İN DURUŞMALARINDAKİ...
ARKADAŞIMIZ AYÇA PARS'IN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
KAMU VİCDANI YALANI
DEVLETİMİZİN VERDİĞİ SİLAH RUHSATLARI CAMİAMIZA DUYDUĞU GÜVENİN AÇIK BİR...
ASIL HEDEF İSLAM ALEMİ, TÜRKİYE, SAYIN ERDOĞAN VE AK PARTİ HÜKÜMETİ
GERÇEK MODERNLİK İSLAM DİNİNDEDİR
TV PROGRAMLARINDA SEVGİ DİLİ ESAS ALINMALIDIR
"Allah'tan tahliyemizi istirham ediyorum"
AKİT GRUBUNA AÇIK MEKTUP
"....Allahvar.com sitesi kapatıldı, düşmanım bu siteyi yapmış olsa...
GARDIROP YALANI
SAYIN DOĞU PERİNÇEK'E AÇIK MEKTUP
'CRACKED.COM' SİTESİNDEKİ İDDİALARA CEVAP
1999 KAN KAMPANYASI TAMAMEN MEŞRU VE LEGAL BİR ORGANİZASYONDUR
HARUN YAHYA KÜLLİYATININ İMHASI ÇOK VAHİM VE TARİHİ BİR HATA OLUR
HAKİM VE SAVCILARIMIZ YALNIZCA KANUN, HUKUK VE VİCDANI ESAS ALMALIDIR
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI RAPORUNA CEVAP
İLERİ DERECEDE MODERN GÖRÜNÜM VE DEKOLTE GİYİM TARZININ NEDENLERİ
"Adnan Bey’in çevresindeki her insan hayat dolu, mutlu, cıvıl cıvıl.”
SUÇSUZ BİR GENÇ KIZ DAHA HUKUKSUZ OLARAK TUTUKLANDI
SÖZDE İTİRAFÇI VEYA MÜŞTEKİ OLMAYA ZORLANMIŞ KARDEŞLERİMİZE ACİL KURTULUŞ...
YENİ BİR SAFSATA DAHA
"Müslümanlar Kardeştir..."
"Biz silahlı suç örgütü değiliz"
MEHDİYETİ GÜNDEME GETİRMEK LİNÇ KONUSU OLMAMALI
"Zorla alıkonma, İzole bir hayat yaşama iddialarını asla kabul etiyorum"
"Adnan Bey bizi çok sever, hep onore eder"
MEDYANIN ZORAKİ "BENZERLİK KURMA" TAKTİĞİ
"Ortada silahlı suç örgütü değil sadece birbirini çok seven arkadaş...
AYÇA PARS CANIMIZ GİBİ SEVDİĞİMİZ, MELEK HUYLU, MÜMİNE KARDEŞİMİZDİR
ÇOK DEĞERLİ BİR SİYASİ BÜYÜĞÜMÜZE AÇIK MEKTUP
"ALIKONMA" SAFSATASI
KUMPASÇILARIN KORKUTARAK İFTİRACI DEVŞİRME YÖNTEMLERİ
BERİL KONCAGÜL TEHDİT ALTINDADIR, CAMİAMIZA İFTİRAYA ZORLANMAKTADIR!
TAHLİYE OLAN ARKADAŞLARIMIZ HİÇ KİMSE İÇİN HİÇBİR ZAMAN BİR BASKI UNSURU...
AV. CELAL ÜLGEN ADİL VE DÜRÜST OLMALI
AKİT TV SUNUCUSU CANER KARAER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
MASUM İNSANLARIN TAHLİYESİ TAMER KORKMAZ'I DA SEVİNDİRMELİDİR
"Adnan Bey için ailelerimizle arasının iyi olmadığına dair iftiralar...
"Türkiye ve İslam Dünyasını zayıflatmak istiyorlar.."
"Adnan Bey`den ASLA ŞİDDET VE BASKI GÖRMEDİM..."
"Allah rızası için 40 yıldır Türk-İslam Birliği için çabalıyoruz"
"...En ufak bir suça dahi şahit olmadım..."
"Hakkımızda çok fazla SAHTE DELİLLER ÜRETTİLER..."
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."