Dnevnik gazetesi, Bulgaristan, 20 Kasım 2008

 
Laik Türkiye’de sanat ve felsefe eğitimi aldınız. Sonra nasıl oldu da, hayatınızı Darwinizm'in yok edilmesine adadınız?
 
Çocukluğumdan beri savaşlar, insanların kan dökmesi çok dikkatimi çekiyordu. Bu kargaşa, bu savaşlar başıboş olmaz diye düşünüyordum. Normalde kimse savaşı istemez, kimse böyle birşey yapmaz, ama insanlar sürekli birbirleriyle savaşıyorlar. Bunu araştırmam gerektiğini düşündüm. Lisenin son yıllarıydı. İncelediğimde Darwinizmle karşılaştım. Bir de tabi ateist siyonizmin ve masonluğun, Darwinizmi ve materyalizmi yaymak için büyük çaba gösterdiğini gördüm. Bu üçü benim için ilmi mücadelede hedef haline geldi. Fikri, bilimsel, teknik yönden bunları eleştiren, gerçek yüzlerini ortaya koyan kültürel çalışmalar yapmaya yöneldim. Çünkü küfrün ve dinsizliğin insanlığa verdiği acı ve onların yaptığı zulmü görmem beni çok etkiliyordu. Hiç vakit kaybetmeden, çok süratle hareket etmem gerektiğini anladım ve bu ilmi mücadeleye başladım, halen de devam ediyorum, bu yanlış düşünce tamamen yeryüzünden silininceye kadar da Allah’ın izniyle devam edeceğim.
 
Sizin fikirlerinizle Batıda yayılan Akıllı Tasarım teorisi arasında bir ilişki var mı?

Akıllı tasarım düşüncesini ve ifadesini ben o kadar dürüstçe bulmuyorum. Yani, bunların hiçbiri tesadüfen olmadı, bunları var eden bir akıl vardır deyip bu üstün aklın Yüce Allah olduğunu açıkça söylememeyi makul bulmuyorum. Allah'ın varlığı, yaratışı çok açık. Bunu gizlemeye, üstünü kapamaya çalışmanın bir manası ve mantığı yok. 
 
Birçok insan sadece maymun akrabası olarak düşünülmeyi aşağıladığı için Darwinizmden hoşlanmaz. Halbuki milyonlarca yıl önceki birçok türün arasında, en gençlerinin hominid fosilleri olduğu gerçeğini nasıl açıklıyorsunuz?
 
Bir kere, Darwinizm'in geçersiz olmasının sebebi sadece insanların maymunlarla sözde ortak bir ataya sahip oldukları iddiasının değil, tüm iddialarının yalan olması. Bütün iddialarının bilimsel olarak yalanlanması. Özellikle fosil kayıtları baştan sona Darwinizm'e öldürücü bir darbe vuruyor. Darwin'in kendisi Türlerin Kökeni kitabında "Teorinin Zorlukları" diye bölüm yazıyor ve bu bölümde teorisinin fosil kayıtları karşısında büyük bir açmaz içinde olduğunu itiraf ediyor. "Eğer gerçekten türler öbür türlerden yavaş gelişmelerle türemişse, neden sayısız ara geçiş formuna rastlamıyoruz? Sayısız ara geçiş formu olmalı, fakat niçin yeryüzünün sayılamayacak kadar çok katmanında gömülü olarak bulamıyoruz... Niçin her jeolojik yapı ve her tabaka böyle bağlantılarla dolu değil?" diyor ve ekliyor, "Bu, benim teorime karşı ileri sürülecek en büyük itiraz olacaktır." Yani Darwin'in kendisi de aslında durumun farkında. Ama Darwin bu sorunu gelecek nesillere devrediyor, ilerleyen yıllarda teoriyi destekleyecek fosillerin bulunacağını vaad ediyor. Ancak Darwin'in vaadi boşa çıktı. 150 yıldır evrimciler dünyanın dört bir yanını delik deşik ettiler. 100 milyon fosil örneği var kazılarda ortaya çıkarılmış. İçlerinde bir tane bile evrimi gösteren fosil yok. Bakın, on bin değil, yüz bin değil, yüz milyon fosil ve bunlardan tek biri bile evrimi göstermiyor. O zaman evrim diye birşeyden bahsetmek mümkün değil. Canlıların birbirlerinden türediklerini, aşama aşama geliştiklerini söylemek mümkün değil. Tek bir gerçeği gösteriyor bu fosiller, o da canlıların yaratıldığını.

Fikirleriniz açıkça geleneksel din anlayışıyla aynı çizgide. Bu sizin sosyal din düzeninin dönüşünü desteklediğiniz anlamına mı geliyor?
 
İnsanlar din ahlakının nasıl bir ortam sunduğunu tam olarak bilemiyor, bu bilgi eksikliğinden dolayı da yanlış düşüncelere, ön yargılara kapılıyor olabilirler. Halbuki, Allah'a inanmak, din ahlakını yaşamak insanlar için büyük bir konfor ve rahatlıktır. İnsanların hayatını güzelleştiren, zenginleştiren, rahatlatan bir nimettir. Din ahlakı demek, sevgi demektir. Merhamet demek, affedici olmak demek, fedakar olmak demektir. Karşındaki insanı kendinden daha çok düşünmek ve korumak demektir. Mütevazı olmak demektir. İhtiyaç içinde olanı kollamak demektir. Din ahlakının olmadığı bir ortam insanlar için çok ciddi bir mutsuzluk kaynağıdır. Din ahlakı yoksa, bencillik vardır, acımasızlık vardır, sevgisizlik vardır. Neden insanların yüzleri gülmüyor, bunu iyi düşünmek lazım. Neden insanlar güzelliklerden gereği gibi zevk alamıyor, kendilerini, çevrelerini, hayatlarını daha güzelleştirmek için gayret etmek yerine bezgin ve bıkmış bir hayatı tercih ediyor? Bunların hepsinin sebebi din ahlakının tam yaşanmaması. Oysa din ahlakı yaşansa, Allah'ın izniyle, cennet benzeri bir ortam olur. Ben de tabi insanların mutlu olmasını, güzel olmasını, güzellik içinde yaşamalarını istiyorum. Bunun gerçekleşmesi için de gayret gösteriyorum.

Politik İslam Türkiye’de önde gidiyor. Siz de. Bu iki eğilim arasındaki köprü nerede?

Türk milleti genel olarak muhafazakar bir toplumdur, milli ve manevi değerlerine bağlıdır. Ama tabi özellikle son 20-30 yılda bu bağlılık daha da güçlendi, bu açıkça görülüyor. 1970'lerde örneğin, Türkiye'de Darwinizm'e inananların oranı çok yüksekti, neredeyse halkın %70-80'i Darwinizm'e inanıyordu. Bugün ise Türkiye yaratılışa inananların sayısı %90 olarak dünyada evrime en az inanılan ülkelerden biri. Bu çok önemli, halkımız gerçeği görmüş ve kavramış. Tabi bunda yaptığımız kültürel çalışmaların çok büyük etkisi oldu. Binden fazla konferans düzenlendi, kitaplar yayınlandı, belgesel çalışmaları yapıldı. Geniş çaplı bir bilinçlendirme kampanyası oldu ve çok da güzel netice verdi. Bu çalışmalar önümüzdeki dönemde etkisini daha da çok gösterecektir. Türk halkı hiçbir zaman materyalist sol düşünceden yana olmamıştır, bundan sonra da olmayacaktır.
 
Darwinizmi, komünizmin ve faşizmin kaynağı için temel nedenlerden biri olarak değerlendiriyorsunuz. Laiklik zararlı bir fikir için apriori anlamına mı geliyor?
 
Komünizm ve faşizmin Darwinizm kaynaklı olduğunu ben söylemiyorum, bunu bizzat Marks kendisi söylüyor, Hitler kendisi açıklıyor, Mao talebelerine anlatıyor. Komünist ve faşist liderlerin eserlerini incelediğinizde, hayatlarını araştırdığınızda bunu kolaylıkla görebilirsiniz. Bu çok bilinen, açık bir gerçektir. Mesela Marks, Engels'e yazdığı bir mektupta Darwin'in Türlerin Kökeni kitabı için, "bizim görüşlerimizin tabii tarih temelini içeren kitap budur işte" der. Rus komünizminin öncüsü Georgi Valentinovich Plekhanov "Marxizm, Darwinizm'in sosyal bilimlere uygulanmasıdır" diyerek bu konuda en özet yorumu yapmıştır. Benzer bir durum faşizm için de geçerlidir. Hitler kitabı Kavgam'ın adını, Darwin'in iddia ettiği yaşam mücadelesi yanılgısından esinlenerek belirlemiştir. Hitler de aynı Darwin gibi, Avrupalı olmayan ırkları maymunlarla aynı statüye koyuyor, "Kuzey Avrupa Almanlarını insanlık tarihinden çıkarın, geriye maymun dansından başka bir şey kalmaz" diyordu. Sekülarizmden kastınız laiklik ise, ben laikliğin şart olduğuna inanan bir insanım. Laikliğin hem dindarlar hem de inanmayanlar için büyük bir konfor olduğunu ve gerekli olduğunu düşünüyorum. Laiklik tam anlamıyla doğru olarak uygulandığında, dindarlar dinlerini çok rahat yaşarlar, dindar olmayanlar düşüncelerini çok rahat açıklarlar. Tamamen bir açıklık ortamı olur, ki bu da istenilen güzel bir sistemdir.
 
Birçok teorisyen terörü dine bağlıyor. Siz tam tersini ifade ediyorsunuz- tüm teröristler Darwinist ya da en azından ateistlerdir. Bunlardan hangisi doğru?
 
Terör kökeninde, insanları insan olarak görmeyen, adeta bir tür hayvan olarak değerlendiren, acımasızlığı öven, güçlü olanın zalimce güçsüz olanı ezmesi gerektiğini savunan Darwinizm vardır. Dindar bir insanın şiddete başvurması mümkün değildir. Bir insan şiddete başvuruyorsa, mazlumları, kadınları, çocukları, sivilleri hedef alıyorsa, kargaşa ve anarşi meydana getiriyorsa bu insan hangi toplumda yaşıyor olursa olsun, hangi dinden olursa olsun Darwinist eğitimden geçmiş, Darwinizm'in yalanlarını benimsemiş bir insandır. Aksi mümkün değildir.
 
Gelecek sene dünya "Türlerin Kökeni"nin 150. yılını kutlayacak. Bu yıldönümünü siz nasıl kutlayacaksınız?
 
Önümüzdeki yıl Allah'ın izniyle Darwinizm'in tam anlamıyla tarihin tozlu raflarına kaldırılışının kutlaması olacak. Yaratılış Atlası Avrupa'ya ulaşmaya başladıktan sonra Avrupa büyük bir kültürel değişim yaşamaya başladı. Bu değişimi anketler net olarak ortaya koyuyor. Daha önceleri evrime inanan, Darwinizm'i savunan Avrupalıların büyük çoğunluğu artık Darwinizm'e inanmadığını söylüyor. Ben bunu, Yaratılış Atlası ilk Avrupa'ya gönderilmeye başlandığında söylemiştim, "Önümüzdeki yıl Avrupalılara sorulsun, hepsi gerçeği görmeye başladıklarını söyleyecekler" demiştim. Gerçekten de bu şekilde oldu. Bakın size bir iki örnek vereyim: Fransa'da bilim sitesi Science Actualités'in internet üzerinden yaptığı ankette, evrime inananların oranı %5 iken, Yaratılışa inananların oranının %92 olduğu görüldü. Almanya’nın en önemli gazetelerinden Die Welt gazetesinin internet sitesinde yaratılış konulu bir anket düzenledi. Ankette sorulan “Size göre yaşam nasıl oluştu?” sorusuna katılımcıların %86’sı ” Allah yarattı” şeklinde cevap verdi. Danimarka'nın yüksek tirajlı günlük yayınlarından Ekstra Bladet gazetesinin internet sitesinde yer verdiği ankette; "İnsanların Maymundan Geldiğini Düşünüyor musunuz?" sorusuna, Danimarka halkının %88’i "Hayır" dedi.

Şimdiye kadar 250'den fazla kitap yayınladınız. Bu kadar verimli olmayı nasıl başarıyorsunuz?

Gerçekten bu kitaplar ekip çalışması olmadan yapılamaz. Mümkün değil, ben de yapmam. İnsanlar zannediyorlar ki, ben araştırmaları tek tek kendim yapıyorum, örneğin kafataslarını tek tek ben buluyorum, fosilleri tek tek inceleyip gidip fotoğraflarını çekiyorum, ben bu işlere karışmam. Bilgi toparlanması, resimlerin çekilmesi, gerekli metinlerin tercümelerinin yapılması gibi işleri bir ekip hazırlıyor. Ben sadece istediklerimi, gerekli bilgileri, ihtiyaç olan şeyleri söylerim, "şöyle resimlere ihtiyaç var, şöyle belgelere ihtiyaç var" derim o kadar. Bunlar bana tamamen hazır, hatta çoğu zaman redakte edilmiş olarak, düzeltilmiş olarak gelir. Ben aralarındaki bağlantılarını kurarım, yorumlarını yaparım. Tüm yorumlar bana ait oluyor. Bağlantılarını ben kuruyorum. Bu şekilde çok hızlı hazırlanıyor tüm kitaplar.
 
Çalışmalarınızı, özellikle de açıkça çok pahalı olan Yaratılış Atlası'nı nasıl finanse ediyorsunuz?
 
Ben yazdığım eserlerin hiçbirinden telif hakkı almıyorum. Hiçbir kazanç elde etmiyorum. Ticaretle ilgileniyorum ve geçimimi, yaptığım ticari faaliyetlerle sağlıyorum. Ama benim eserlerim çok satılıyor. Geçen yıl 8 milyon kitabım satıldı mesela. Yayınevi bu satıştan elde ettiği geliri, yine diğer kitapların finansmanı ve dağıtımı için kullanıyor. Çok da verimli, güzel çalışmalar yapıyorlar.
 
Allah ve Big Bang arasındaki bağlantı nedir?
 
Big Bang materyalizmin çöküşünün belgesidir. Materyalizmin temeli olan "madde sonsuzdan gelip sonsuza gitmektedir" iddiasını çürütmüştür. Evrenin sonsuz olmadığını, Allah'ın yaratmasının eseri olduğunu göstermiştir. Nedir Big Bang'in ortaya koyduğu: Kainatın sıfır hacim, sonsuz yoğunluktaki bir maddenin patlamasıyla oluştuğu ve zamanın ve mekanın da bu patlamayla meydana geldiği. Sıfır hacim "yokluk" anlamına geldiğine göre, evren "yok" iken "var" hale gelmiştir. Yani öncesinde madde de yoktur zaman da mekan da. Patlamayla yoktan var olmuştur. Bu ne demektir? Allah'ın evreni yoktan yaratması demektir.
 
CERN’deki deneylerin sonuçları ne olacaktır? Orada çalışan bilimadamları ‘Allah’ın parçacığını’ bulabilecekleri mi?
 
CERN'de ve tabi Fermilab'de, atom altı dünyayla ilgili yapılan tüm çalışmaların, Allah'ın üstün yaratışının delillerini ortaya koyan önemli çalışmalar olduğunu düşünüyorum. Atom altı dünya muhteşem bir dünya. İnsanların bildiği, günlük hayatımızda muhatap olduğumuz neredeyse tüm fizik kurallarını alt üst eden çok şaşırtıcı bir alem. Pek çok yönüyle önemli bu çalışmalar. Özellikle maddenin gerçeğini ortaya koyması açısından. Biz hayatımız boyunca maddenin aslıyla hiçbir zaman muhatap olamıyoruz. Bu liselerde bile okutulan bir gerçek. Elektrik sinyallerinin beynimize ulaşan halini biliyoruz. Yani hepimiz aslında beynimizin içinde yaşıyoruz, bir monitörün başında oturuyoruz. Bugüne kadar hiç kimse o monitörün başından ayrılamamış, tüm insanlar dünyayı bir monitörden seyrediyor. Yani dışarıda madde var, ama biz hep onun hayaliyle muhatabız. İnsanlar bu gerçeği anladıklarında müthiş sarsılıyorlar, çok önemli bir etki oluşturuyor insanlarda, samimi iman etmesine vesile oluyor pek çok insanın.
 
Eğer Allah’ın evreni yarattığını varsayarsak Allah’ı kim yaratmıştır?
 
Allah’tan öncesi sonrası diye bir kavram olması için zaman olması gerekir. Allah zamansızdır. Allah’tan öncesi diye bir kavram yoktur.
 
Son olarak evrime delil olarak gerçek bir fosil getirene bir servet vadettiniz. Şimdiye kadar başvuran oldu mu? Eğer sonunda biri kazanırsa bunu nasıl finanse etmeyi düşünüyorsunuz?
 
Ben insanlara desem bana güneşi getirene 10 trilyon vereceğim diye. Bu nasıl bir şeyse ara fosil konusu da öyle. Yani, bir insanın güneşi bana getirmesi ne kadar imkansızsa, ara fosil getirmesi de o kadar imkansız. Nitekim, ben bu çağrıyı yapalı aylar oluyor, şu ana kadar tek bir kişi bile çıkmadı. Bundan sonra da kimse çıkmayacaktır. Çünkü böyle bir fosil yok. 100 milyon fosil var, ama evrime sözde delil olabilecek bir tane bile ara form yok. Ne getirsin o zaman insanlar? Olmayan birşeyi nasıl getirsinler? Bu ara formlar sadece evrimcilerin hayallerinde var, gerçekte ise evrim de yok, ara form da yok.
 
Sitenizde finansal krizle ilgili fikirlerinizi bizimle paylaşmışsınız. Size göre bu Hz. Mehdi’nin gelişinin açık bir alameti. Tam olarak ne zaman geri gelecek?
 
Bunu ben söylemiyorum, Peygamberimiz Hz. Muhammed söylüyor. Yüzlerce alamet saymış Peygamberimiz, Hz. Mehdi'nin gelişinin alameti olarak ve detaylıca tarif etmiş bu alametleri. Ve son 20-30 yıl içinde bu alametlerin hepsi tek tek gerçekleşti. Ramazan ayında Ay ve Güneş tutulmaları olacağını söylüyor, bu gerçekleşti. Fırat'ın suyunun kesileceğini söylüyor, bu oldu. Afganistan'ın işgal edileceğini söylüyor, bu oldu. Irak'ta kargaşalar olacağını söylüyor, bu da oldu. Kabe'nin işgal edileceğini ve Kabe'de kan akıtılacağını söylüyor, bu da oldu. Daha bunun gibi sayısız alamet bir bir gerçekleşti. Burada önemli olan tüm bu alametlerin belli bir zaman dilimi içinde arka arkaya gerçekleşmesidir. İnsanlar diyebilir ki, "Afganistan geçmişte de işgal edilmişti?" Ama tarihin hiçbir döneminde, tüm sayılan alametlerin hepsi, bu şekilde ardı ardına belli bir dönem içinde gerçekleşmedi. Tüm bunlar gösteriyor ki, Hz. Mehdi'nin zuhur ettiği dönemde yaşıyoruz. Hz. İsa da inşaAllah yakın gelecekte yeniden yeryüzüne dönecek. Ve dünya bambaşka bir yer olacak, tüm savaşların son bulduğu, kardeşlik ve sevginin hakim olduğu, bolluğun ve bereketin arttığı çok güzel bir yer olacak dünya inşaAllah.
 
Müstear isminiz Yahudilik ve Hristiyanlıkta çok iyi tanınan iki kişinin isimlerinin birleşimi- Harun Hz. Musa’nın yardımcısı ve Yahya Hz. İsa’nın yardımcısı. Dünyaya gelirse siz de Hz. Mehdi’nin yardımcısı olmayı hedefliyor musunuz?
 
Her Müslüman Hz. Mehdi zuhur ettiğinde, onun yardımcısı olmayı ister, bunun için samimi olarak gayret eder, elinden geleni yapar. Bu, tüm Müslümanların gönülden isteyeceği, bunun için aşkla şevkle gayret edeceği birşeydir.
  2008-11-23 01:49:27

Harun Yahya Etkiler | Basında Harun Yahya | Sunumlar | Ses kasetleri | İnteraktif CD'ler | Konferans setleri | Radyo programı / Piyesler | Broşürler| Site Hakkında | HarunYahya.net | Ana sayfanız yapın | Sık kullanılanlara ekle | RSS Servisi
Bu sitede yayınlanan tüm materyaller, Sayın Adnan Oktar’ı referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalanabilir ve çoğaltılabilir
© Sitemizde ve diğer tüm Harun Yahya eserlerinde yer alan Sayın Adnan Oktar’a ait şahsi fotoğrafların bütün yayın hakları Global Yayıncılık Ltd.Şti’ne aittir. Kısmen de olsa izinsiz kullanılamaz ve yayınlanamaz.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.org
page_top
iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.net
MUHAFAZAKAR CAMİADA HAKKIMIZDA MERAK EDİLEN BAZI SORULARA CEVAPLAR
DURUŞMADA YÖNELTİLEN SORULAR İDDİANAMEDE YER ALAN SUÇLAMALARIN ASILSIZ...
ARKADAŞIMIZ SEDAT ALTAN'DAN DEĞERLİ GAZETECİMİZ SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK...
ARKADAŞIMIZ MERVE BÜYÜKBAYRAK'IN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ'YE AÇIK...
ARKADAŞIMIZ KARTAL İŞ'TEN SAYIN DOĞU PERİNÇEK’E AÇIK MEKTUP
AV. SN. KEREM ALTIPARMAK’IN “İNTERNET ERİŞİM ENGELLERİ VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ”...
"NİHAYET DERGİSİ"NDE, CAMİAMIZ HAKKINDA YAPILMIŞ GERÇEK DIŞI, ÇİRKİN BİR...
HALKI, HALKA EZDİREN SİSTEM SON BULMALI
KONU DEKOLTE DEĞİL, SEVGİMİZE VE DOSTLUĞUMUZA DUYULAN ÖFKE
INDEPENDENT-TÜRKÇE'NİN MÜSLÜMANLARA EVRİM TEORİSİNİ KABUL ETTİRME TAKTİĞİ
BUGÜN BAZI GAZETECİLERİN TUTUKLANMASINI ELEŞTİREN CNN TÜRK GECE GÖRÜŞÜ...
DEKOLTE GİYDİLER DİYE MASUM İNSANLARA YÜZLERCE YIL HAPİS CEZASI İSTEYİP...
SN. ADNAN OKTAR’IN MEHDİLİK İLAN EDEREK DEVLETİ ELE GEÇİRECEĞİ İTHAMI AKLA...
ARKADAŞIMIZ EMRE BUKAĞILI'NIN SN. FAZIL SAYIN AÇIKLAMALARINA CEVABI
SÜLEYMAN ÖZIŞIK KARDEŞİMİZİN DE CEMAATLERİN MİLLETİMİZ İÇİN DEĞERİNİ ÇOK...
ADNAN OKTAR OLMASAYDI...
SAYIN ERGUN YILDIRIM’IN “YENİ MEHDİLER” BAŞLIKLI KÖŞE YAZISINA...
NORMAL VE LEGAL BİR YAŞAMDAN YAPAY SUÇLAR ÜRETİLEREK "HAYALİ BİR SUÇ...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN TUTUKLANMASININ ARDINDAN...
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ MÜSLÜMANLARA ATILAN İFTİRALARA İTİBAR ETMEMELİDİR
ODATV GENEL YAYIN YÖNETMENİ SN. BARIŞ PEHLİVAN'A AÇIK MEKTUP
KOMPLOCULAR, KORKUTARAK "SÖZDE" İTİRAFÇI YAPTIKLARI ARKADAŞLARIMIZ...
CUMHURİYET GAZETESİNE AÇIK MEKTUP
GENİŞ HAYAL GÜCÜ İLE KURGULANAN DAVA DOSYASI
MODERNLİK İSLAM’IN GELİŞİP YAYILMASINDA EN ETKİLİ YÖNTEMDİR
SN. ENVER AYSEVER’İN PROGRAMINDA GÜNDEME GELEN İTHAMLARIN CEVAPLARI
SN. ADNAN OKTAR: "ALLAH'IN VERECEĞİ KARARI TALEP EDİYORUM"
MİNE KIRIKKANAT GİBİ AYDIN VE DEMOKRAT BİR HANIMA HUKUKUN TEMEL İLKELERİNE...
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
YENİ AKİT GAZETESİ VE ODA TV’DE YER ALAN “UYAP’TAN SANIĞIN ADI SİLİNDİ”...
SAYIN BİRCAN BALİ'YE CEVAP
SAYIN AVUKAT CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
SAYIN ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU'NA CEVAP
SAYIN ADNAN OKTAR VE CAMİAMIZA YÖNELİK MANEVİ LİNÇ
SN. DOĞU PERİNÇEK VE SN. PROF. DR. ALİ DEMİRSOY'UN ÖNEMLİ OLDUĞUNU...
SAYIN PROF. DR. NURAN YILDIZ'A AÇIK MEKTUP
SN. ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ İSRAİL VE MUSEVİLERLE OLAN...
CAMİAMIZA YÖNELİK "YURTDIŞI LOBİ FAALİYETLERİ" İSNADI İLE İLGİLİ...
FETÖ'YE KARŞI EN GÜÇLÜ ELEŞTİRİLERİ SN. ADNAN OKTAR YAPMIŞTIR
DELİL VE ŞAHİT OLMADAN SUÇSUZ İNSANLARI CEZALANDIRMAK KUR’AN’A UYGUN...
ARKADAŞLARIMIZ MUAZZEZ VE YILDIZ ARIK’IN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI...
İNSANLARA NEREDE VE KİMLERLE YAŞAYACAKLARINA DAİR BASKI VE DAYATMADA...
ARKADAŞIMIZ BERİL KONCAGÜL’ÜN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARINA...
KANAL D'NİN UYDURMA HABERİ
MERVE BOZYİĞİT'İN DURUŞMADAKİ AÇIKLAMALARI KUMPASI GÖZLER ÖNÜNE SERDİ !!!
ARKADAŞLARIMIZ ALTUĞ ETİ, BURAK ABACI VE CEYHUN GÖKDOĞAN'IN...
KUMPASÇILARIN ARKADAŞLARIMIZA BASKI VE TEHDİTLE DAYATTIĞI GERÇEK DIŞI...
"NORMAL HAYATIN SUÇMUŞ GİBİ GÖSTERİLMESİ" ANORMALLİĞİ
ARKADAŞIMIZ ÇAĞLA ÇELENLİOĞLU'NUN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
YENİ ŞAFAK VE GÜNEŞ GAZETELERİNDEKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARA CEVAP
SAVUNMA HAKKIMIZ NASIL ENGELLENDİ?
ARKADAŞIMIZ ECE KOÇ'UN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
ARKADAŞLARIMIZ MUSTAFA ARULAR VE EMRE TEKER'İN DURUŞMALARINDAKİ...
ARKADAŞIMIZ AYÇA PARS'IN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
KAMU VİCDANI YALANI
DEVLETİMİZİN VERDİĞİ SİLAH RUHSATLARI CAMİAMIZA DUYDUĞU GÜVENİN AÇIK BİR...
ASIL HEDEF İSLAM ALEMİ, TÜRKİYE, SAYIN ERDOĞAN VE AK PARTİ HÜKÜMETİ
GERÇEK MODERNLİK İSLAM DİNİNDEDİR
TV PROGRAMLARINDA SEVGİ DİLİ ESAS ALINMALIDIR
"Allah'tan tahliyemizi istirham ediyorum"
AKİT GRUBUNA AÇIK MEKTUP
"....Allahvar.com sitesi kapatıldı, düşmanım bu siteyi yapmış olsa...
GARDIROP YALANI
SAYIN DOĞU PERİNÇEK'E AÇIK MEKTUP
'CRACKED.COM' SİTESİNDEKİ İDDİALARA CEVAP
1999 KAN KAMPANYASI TAMAMEN MEŞRU VE LEGAL BİR ORGANİZASYONDUR
HAKİM VE SAVCILARIMIZ YALNIZCA KANUN, HUKUK VE VİCDANI ESAS ALMALIDIR
HARUN YAHYA KÜLLİYATININ İMHASI ÇOK VAHİM VE TARİHİ BİR HATA OLUR
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI RAPORUNA CEVAP
İLERİ DERECEDE MODERN GÖRÜNÜM VE DEKOLTE GİYİM TARZININ NEDENLERİ
"Adnan Bey’in çevresindeki her insan hayat dolu, mutlu, cıvıl cıvıl.”
SUÇSUZ BİR GENÇ KIZ DAHA HUKUKSUZ OLARAK TUTUKLANDI
SÖZDE İTİRAFÇI VEYA MÜŞTEKİ OLMAYA ZORLANMIŞ KARDEŞLERİMİZE ACİL KURTULUŞ...
YENİ BİR SAFSATA DAHA
"Müslümanlar Kardeştir..."
"Biz silahlı suç örgütü değiliz"
MEHDİYETİ GÜNDEME GETİRMEK LİNÇ KONUSU OLMAMALI
"Zorla alıkonma, İzole bir hayat yaşama iddialarını asla kabul etiyorum"
"Adnan Bey bizi çok sever, hep onore eder"
MEDYANIN ZORAKİ "BENZERLİK KURMA" TAKTİĞİ
"Ortada silahlı suç örgütü değil sadece birbirini çok seven arkadaş...
AYÇA PARS CANIMIZ GİBİ SEVDİĞİMİZ, MELEK HUYLU, MÜMİNE KARDEŞİMİZDİR
ÇOK DEĞERLİ BİR SİYASİ BÜYÜĞÜMÜZE AÇIK MEKTUP
"ALIKONMA" SAFSATASI
KUMPASÇILARIN KORKUTARAK İFTİRACI DEVŞİRME YÖNTEMLERİ
BERİL KONCAGÜL TEHDİT ALTINDADIR, CAMİAMIZA İFTİRAYA ZORLANMAKTADIR!
TAHLİYE OLAN ARKADAŞLARIMIZ HİÇ KİMSE İÇİN HİÇBİR ZAMAN BİR BASKI UNSURU...
AV. CELAL ÜLGEN ADİL VE DÜRÜST OLMALI
AKİT TV SUNUCUSU CANER KARAER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
MASUM İNSANLARIN TAHLİYESİ TAMER KORKMAZ'I DA SEVİNDİRMELİDİR
"Adnan Bey için ailelerimizle arasının iyi olmadığına dair iftiralar...
"Türkiye ve İslam Dünyasını zayıflatmak istiyorlar.."
"Adnan Bey`den ASLA ŞİDDET VE BASKI GÖRMEDİM..."
"Allah rızası için 40 yıldır Türk-İslam Birliği için çabalıyoruz"
"...En ufak bir suça dahi şahit olmadım..."
"Hakkımızda çok fazla SAHTE DELİLLER ÜRETTİLER..."
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."