< <
1 / total: 8

Giriş

Yaşadığınız dünyayı şöyle bir gözlemlerseniz, harika bir yerde olduğunuzu ve ihtiyaçlarınızın burada mükemmel biçimde karşılandığını görürsünüz. Yediğiniz ekmek, peynir, bal, et, sebzeler ve meyveler; tattığınız hepsi birbirinden leziz bitkisel ve hayvansal besinler; içtiğiniz su, süt, meyve suları; soluduğunuz hava; ağaç ve plastikten yapılmış mobilya ve eşyalar; kullandığınız giyim eşyaları; ısınma, aydınlanma, ulaşım ve her türlü enerji gereksiniminizi sağlayan petrol, kömür ve doğal gaz gibi fosil yakıtlar; sokakta yürürken gördüğünüz kediler, köpekler, çiçekler, ağaçlar; hastalandığınızda aldığınız ilaçlar; televizyonda seyrettiğiniz birbirlerinden tamamen farklı yapı ve özelliklere, göz alıcı renklere, mükemmel sistemlere sahip hayvanlar ve bitkiler; her biri eşsiz birer sanat eseri olan kelebekler, kuşlar, balıklar; gazetelerde resimlerini gördüğünüz el değmemiş ormanlarda ve ayak basılmamış bölgelerde yaşayan böcekler; son derece gelişmiş mikroskopların yardımıyla fotoğrafları çekilen bakteriler; etkileyici kokulara ve görünümlere sahip güller, leylaklar, orkideler, lavantalar, menekşeler; şu anda okuduğunuz kitabın sayfaları...

türlerin kökeni

İlk bakışta yukarıda sayılanlar arasında herhangi bir bağlantı görmeyebilirsiniz. Şimdi dikkatli bir şekilde bir kez daha gözden geçirin. Fark etmişsinizdir; bunlar canlılar dünyasındaki muazzam çeşitliliğin bir sonucudur. Yeryüzünü dolduran milyonlarca farklı canlı türü, hayvanlar, bitkiler ve çoğu mikroorganizma düzeyinde olan diğer üç canlı alemi (mantarlar, Protista ve Monera), insanın her türlü ihtiyacını karşılayacak ideal bir ortam meydana getirirler.

Yeryüzünde çıplak gözle görülmeyen bakterilerden dev ağaçlara, minik böceklerden iri yapılı hayvanlara kadar milyonlarca farklı tür canlı yaşamaktadır. Halen 2 milyona yakın tür tanımlanmış durumdadır, ancak çok daha fazla tür bulunduğu tahmin edilmektedir. Dünya üzerinde yaşamın olmadığı bir yer hemen hemen yok gibidir. Nereye giderseniz gidin, okyanusların binlerce metre derinliklerinden yüksek dağların zirvelerine, kavurucu sıcaklıktaki çöllerden dondurucu soğukluktaki kutup bölgelerine kadar her yerde çeşit çeşit canlılarla karşılaşırsınız. Dünya üzerinde çok farklı koşullara sahip ortamlar vardır: Okyanuslar, denizler, göller, nehirler, mercan resifleri, bataklıklar, ormanlar, çayırlar, çöller, kara parçaları... Koşullar ne kadar farklı olsa da her ortam çok çeşitli canlılara ev sahipliği yapar.

Herkes olağanüstü bir canlı çeşitliliğinin var olduğu bir dünyada yaşadığının farkındadır. Ancak çoğu insan şaşırtıcı ve hayret verici bu durumu hiç dikkate almamış, söz konusu çeşitliliğin ne kadar büyük bir önem taşıdığını ve nasıl ortaya çıktığını hiç düşünmemiş olabilir. Ya da bunlar üzerinde düşünmeye vakit ayırması gerektiğini düşünmemiş olabilir. Şimdi bir an için alışkanlıktan kaynaklanan bakış açısını bir kenara bırakarak düşünün. Bugüne kadar karşılaştığınız veya tanıdığınız canlıların bulunmadığı bir dünyayı hayal etmeye çalışın.

İlk olarak kara ve deniz bitkilerinin, ağaçların, ormanların var olmadığı bir gezegeni zihninizde canlandırın. Çok kısa sürede varacağınız sonuç açıktır: Her gün fotosentez yapan bitkiler olmasaydı, hayat için kesinlikle ihtiyaç duyulan oksijen üretilmez, dolayısıyla bazı bakteriler dışında yeryüzünde yaşam olmazdı.

Peki bilim adamları ve uzmanlar dışında kimsenin adlarını dahi bilmediği, 300 bin ila bir milyon türü olduğu tahmin edilen bakterilerin yer almadığı bir dünya nasıl olurdu, hiç düşündünüz mü? Görebildiğimiz dünyadan farklı bir alemin üyeleri olan bakteriler üzerine çok az bilgimiz olsa da ortada tartışılmaz bir gerçek vardır: Onlarsız hayat düşünülemez. Çünkü dünyadaki oksijenin önemli bir bölümünün üretimi, yeryüzünde element döngülerinin sağlanması, dünyanın temizlenmesi, ölü organizmaların ayrıştırılarak yeniden kullanışlı hale getirilmesi ve daha pek çok hayati mekanizma bu mikroskobik canlılar tarafından gerçekleştirilir. (Detaylı bilgi için bkz. Harun Yahya, Mikro Dünya Mucizesi, Kültür Yayıncılık)

Omurgalılar, yumuşakçalar, eklembacaklılar, kabuklular ve daha onlarca farklı bitki ve hayvan grubu; tüm bunlar, denizler, ormanlar, kara parçalarındaki ekolojik dengelerde önemli rol oynarlar. Herhangi birisinin yok olması durumunda, ölü organizmaların işlenmesi ve besleyici maddelerinin geri kazanılması aksar, toprak verimsizleşir, besin zinciri bozulur, yaşam alanları yok olur ve sonuçta tüm hayvanlar, bitkiler ve insanlar yeryüzünden silinip giderler.

meyveler

Bu örnekler çoğaltılabilir. Ancak almamız gereken ders hep aynıdır: İnsan diğer canlılar olmadan varlığını sürdüremez. Diğer bir deyişle, bitkiler, hayvanlar, mantarlar, bakteriler, kısacası milyonlarca tür canlı insanın hizmetindedir. Bu mucizevi durum karşısında bazı sorular akla gelmektedir:

Nasıl olmuş da dünya üzerinde akıl almaz bir hayat çeşitliliği ortaya çıkmıştır?

Eşsiz güzellikleriyle ruhumuza büyük zevk veren, sahip oldukları özellikler ile her türlü ihtiyacımızı karşılayan canlılar nasıl var olmuştur?

Milyonlarca tür canlı hem yaşam alanlarıyla hem de birbirleriyle nasıl olur da mükemmel bir uyum içinde yaşarlar?

Toplam sayısı yüz milyona yakın olduğu tahmin edilen türlerin her birindeki kusursuz özellikler kime aittir?

Evrimciler bu soruları, yani hayatın kökenini ve canlılığın çeşitliliğini evrim teorisiyle açıklamaya çalışırlar. Canlılığın zaman içerisinde tesadüfler sonucu cansız maddelerden, yaşam çeşitliliğinin ise doğal süreçler ve rastlantısal etkiler sonucu bir şekilde oluşmuş tek hücreli canlılardan meydana geldiğini iddia ederler. Charles Darwin'in kendi adıyla anılan teorisini ortaya attığından bu yana, pek çok evrimci bu iddiaları sahiplenmiş ve sözde deliller ileri sürmüştür. Ancak bilimsel bulgular evrim teorisini her defasında yalanlamıştır. (Detaylı bilgi için bkz. Harun Yahya, Hayatın Gerçek Kökeni, Evrim Aldatmacası, 20 Soruda Evrim Teorisinin Çöküşü, Evrimcilere Net Cevap I-II, Bir Tartışmanın Ardından, Darwinizm'in Karanlık Büyüsü, Darwinizm Dini..., Kültür Yayıncılık)

Darwinizm'in akılcı ve bilimsel bir cevap veremediği, tam bir açmaza düştüğü sayısız konu vardır. Evrim açısından en büyük sorunlardan biri de canlıların olağanüstü çeşitliliği, yani yeryüzündeki türlerin kökenidir. Türler arasında genetik olarak aşılmaz duvarlar bulunduğunun anlaşılması, türlerin fosil kayıtlarında bir anda ortaya çıkmaları, canlıların mühendislik harikası organ ve sistemlere sahip olmaları ve gelişen teknolojinin yardımıyla gün ışığına çıkan harika özellikleri, evrimci iddiaları yerle bir etmiştir. Çoğu evrimcinin tepkisi ise, hatalarını kabullenmek yerine masallar ve hayali senaryolar ile durumu kurtarmaya çalışmak olmuştur. Ne var ki Charles Darwin'in "gizemlerin gizemi" şeklinde tanımladığı1 ve cevap bulmaya uğraştığı "türleşme" (yani türlerin oluşumu), evrimciler açısından hala cevapsızdır. Üstelik aradan geçen 150 yıla ve tüm çabalara rağmen...

Diğer taraftan, samimi ve önyargısız olarak bakan herkes mucizevi bir ortamda yaşadığını, kendisi için en uygun şartları meydana getiren bakterilerin, hayvanların, bitkilerin tesadüfen var olamayacaklarını hemen anlar. Gerçek şu ki, yeryüzündeki her canlı türü üstün bir yaratılış ürünüdür; sahip olduğu proteinler ve hücrelerden organlar ve sistemlere kadar yaratılışın ihtişamını gözler önüne seren mesajlar taşır. Her canlı türü sonsuz bir güç, bilgi, sanat ve akla sahip bir Yaratıcının varlığına işaret eder. O Yaratıcı, alemlerin Rabbi olan Allah'tır.

atlar

Tüm canlıları Allah'ın yarattığı ve insanın hizmetine verdiği Kuran'da bildirilir. Nahl Suresi'ndeki bazı ayetlerde bu gerçek şöyle ifade edilir:

Gökleri ve yeri hak ile yarattı: O, şirk koştukları şeylerden yücedir.

İnsanı bir damla sudan yarattı, buna rağmen o, apaçık bir düşmandır.

Ve hayvanları da yarattı; sizin için onlarda ısınma ve yararlar vardır ve onlardan yemektesiniz.

Akşamları getirir, sabahları götürürken onlarda sizin için bir güzellik vardır.

Kendisine ulaşmadan canlarınızın yarısının telef olacağı şehirlere onlar, ağırlıklarınızı taşımaktadırlar. Şüphesiz sizin Rabbiniz şefkatli ve merhametlidir.

Onlara binmeniz ve süs için atları, katırları ve merkebleri (yarattı). Ve daha sizlerin bilmediğiniz neleri yaratmaktadır?

Yolu doğrultmak Allah'a aittir, kimi (yollar) ise eğridir. Eğer O dileseydi, sizin tümünüzü elbette hidayete erdirirdi.

Sizin için gökten su indiren O'dur; içecek ondan, ağaç ondandır (ki) hayvanlarınızı onda otlatmaktasınız.

Onunla sizin için ekin, zeytin, hurmalıklar, üzümler ve meyvelerin her türlüsünden bitirir. Şüphesiz bunda, düşünebilen bir topluluk için ayetler vardır.

Geceyi, gündüzü, Gü neş'i ve Ay'ı sizin emrinize verdi; yıldızlar da O'nun emriyle emre hazır kılınmıştır. Şüphesiz bunda, aklını kullanabilen bir topluluk için ayetler vardır.

Yerde sizin için üretip-türettiği çeşitli renklerdekileri de (faydanıza verdi). Şüphesiz bunda, öğüt alıp düşünen bir topluluk için ayetler vardır.

Denizi de sizin emrinize veren O'dur, ondan taze et yemektesiniz ve giyiminizde ondan süs-eşyaları çıkarmaktasınız. Gemilerin onda (suları) yara yara akıp gittiğini görüyorsun. (Bütün bunlar) O'nun fazlından aramanız ve şükretmeniz içindir.

Sizi sarsıntıya uğratır diye yerde sarsılmaz dağlar bıraktı, ırmaklar ve yollar da (kıldı). Umulur ki doğru yolu bulursunuz.

Ve (başka) işaretler de (yarattı); onlar yıldız(lar)la da doğru yolu bulabilirler.

Yaratan, hiç yaratmayan gibi midir? Artık öğüt alıp-düşünmez misiniz?

Eğer Allah'ın nimetini saymaya kalkışacak olursanız, onu bir genelleme yaparak bile sayamazsınız. Gerçekten Allah, bağışlayandır, esirgeyendir. (Nahl Suresi, 3-18)

Canlılığın çeşitliliği gibi derin bir konunun tek bir kitapta toplanamayacağı açıktır. Bu kitapta, yaşamın çeşitliliği ve bu sayede elde ettiğimiz imkanlar ana hatlarıyla anlatılacak; Allah'ın bizlere verdiği, "genelleme yaparak bile sayılamayacak" nimetlerin bir kısmı hatırlatılacaktır. Ayrıca, Kuran'da "Sizin yaratılışınızda ve türetip-yaydığı canlılarda kesin bilgiyle inanan bir kavim için ayetler vardır." (Casiye Suresi, 4) şeklinde ifade edilen, canlılardaki ayetlerin (Allah'ın varlığını ve vasıflarını gösterip-bildiren delil ve işaretlerin) bazıları ortaya konacaktır.

Elinizdeki kitabın bir amacı da, canlılık ve tür zenginliğine ilişkin evrimci iddiaların ne kadar akıl ve bilim dışı olduğunu göstermek; Darwinizm'in "türleşme" ve "makro evrim" gibi kavramlarının geçersizliğini anlatmaktır. Ek olarak, evrimciler tarafından her fırsatta ve ısrarla "temel delil" olarak sunulan, Galapagos ispinozları ve Sanayi Devrimi kelebekleri hikayelerine özel birer bölüm ayrılmış ve teoriye delil olacak hiçbir yönlerinin olmadığı bilimsel verilerle anlatılmıştır.

 

Dipnotlar

1 C. Darwin, The Voyage of the Beagle, Penguin Books, New York, 1988, s. 326.
1 / total 8
Harun Yahya'nın Türlerin Evrimi Yanılgısı kitabını online okuyabilir, facebook, twitter gibi sosyal ağlarda paylaşabilir, bilgisayarınıza indirebilir, ödev ve tezlerinizde kullanabilir ve siteyi referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin site ve bloglarınızda yayınlayabilir ve kopyalayıp, çoğaltabilirsiniz.
Harun Yahya Etkiler | Basında Harun Yahya | Sunumlar | Ses kasetleri | İnteraktif CD'ler | Konferans setleri | Radyo programı / Piyesler | Broşürler| Site Hakkında | HarunYahya.net | Ana sayfanız yapın | Sık kullanılanlara ekle | RSS Servisi
Bu sitede yayınlanan tüm materyaller, Sayın Adnan Oktar’ı referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalanabilir ve çoğaltılabilir
© Sitemizde ve diğer tüm Harun Yahya eserlerinde yer alan Sayın Adnan Oktar’a ait şahsi fotoğrafların bütün yayın hakları Global Yayıncılık Ltd.Şti’ne aittir. Kısmen de olsa izinsiz kullanılamaz ve yayınlanamaz.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.org
page_top
iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.net
SEVGİYE DAİR HER DAVRANIŞIN SUÇ KAPSAMINA SOKULMA GAYRETİNDEN ENDİŞE...
AV. SN. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ’DAN MÜSLÜMANLAR HAKKINDA KONUŞURKEN ADİL, DÜRÜST VE...
İSTİKLAL İNTERNET HABER SİTESİ YAZARLARINDAN SAYIN ÖMER AKDAĞ’A...
MADDİ GELİR ELDE ETMEK UĞRUNA TERTEMİZ, NUR GİBİ İNSANLARI ACIMASIZCA YOK...
DOSYAMIZDA ETKİN PİŞMANLIK İFADELERİ DEĞİL, CAN HAVLİYLE KENDİNİ...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMIN SAVUNMA HAKKINI VE DEĞERLİ AVUKATLARI HEDEF...
BASIN KORKU DEĞİL ADALET, DÜRÜSTLÜK VE TARAFSIZLIK ÜZERİNE KURULU YAYIN...
AKİT'TEKİ KARDEŞLERİMİZ YAYINLARINDAKİ HAKARETAMİZ ÜSLUBA KARŞI MUTLAKA...
SN. ADNAN OKTAR DURUŞMALAR BOYUNCA MASKE KULLANMIŞ, GENEL SAĞLIĞIN...
MÜMİN ALLAH’TAN GELEN İŞARETLERİ GÖRÜR VE HAYRA YORAR
KANAL D ANA HABER PROGRAMINI HUKUK VE VİCDAN SINIRLARI İÇİNDE YAYIN...
ARKADAŞIMIZ BÜLENT SEZGİN'DEN SAYIN AYŞENUR ARSLAN HANIMEFENDİ’YE AÇIK...
SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARINI GÜYA TEHLİKELİYMİŞ GİBİ GÖSTERME OYUNU
ARKADAŞIMIZ SERDAR SUPHİ TOGAY'IN MAHKEME İFADESİNDEN BASINA YANSIYAN...
SÖZDE ETKİN PİŞMAN OLMAK ZORUNDA BIRAKILAN ARKADAŞIMIZ ALİ ŞEREF GİDER’İN...
TURNİKE İFTİRASINA İTİBAR EDİP DİLE GETİRENLERİN ASIL ÖNCELİĞİ...
AKİT CAMİASINDAKİ KARDEŞLERİMİZ BİZİM İYİ NİYETİMİZİ YAKINDAN BİLİR VE...
GERÇEKLER SAYIN DOĞAN KASADOLU'NUN HAYAL DÜNYASINDA YAŞADIĞINDAN VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZE HANIMLAR HAKKINDA SAYGILI VE NEZAKETLİ...
MUHAFAZAKAR CAMİADA HAKKIMIZDA MERAK EDİLEN BAZI SORULARA CEVAPLAR
DURUŞMADA YÖNELTİLEN SORULAR İDDİANAMEDE YER ALAN SUÇLAMALARIN ASILSIZ...
ARKADAŞIMIZ SEDAT ALTAN'DAN DEĞERLİ GAZETECİMİZ SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK...
ARKADAŞIMIZ MERVE BÜYÜKBAYRAK'IN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ'YE AÇIK...
ARKADAŞIMIZ KARTAL İŞ'TEN SAYIN DOĞU PERİNÇEK’E AÇIK MEKTUP
AV. SN. KEREM ALTIPARMAK’IN “İNTERNET ERİŞİM ENGELLERİ VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ”...
"NİHAYET DERGİSİ"NDE, CAMİAMIZ HAKKINDA YAPILMIŞ GERÇEK DIŞI, ÇİRKİN BİR...
HALKI, HALKA EZDİREN SİSTEM SON BULMALI
KONU DEKOLTE DEĞİL, SEVGİMİZE VE DOSTLUĞUMUZA DUYULAN ÖFKE
INDEPENDENT-TÜRKÇE'NİN MÜSLÜMANLARA EVRİM TEORİSİNİ KABUL ETTİRME TAKTİĞİ
BUGÜN BAZI GAZETECİLERİN TUTUKLANMASINI ELEŞTİREN CNN TÜRK GECE GÖRÜŞÜ...
DEKOLTE GİYDİLER DİYE MASUM İNSANLARA YÜZLERCE YIL HAPİS CEZASI İSTEYİP...
SN. ADNAN OKTAR’IN MEHDİLİK İLAN EDEREK DEVLETİ ELE GEÇİRECEĞİ İTHAMI AKLA...
ARKADAŞIMIZ EMRE BUKAĞILI'NIN SN. FAZIL SAYIN AÇIKLAMALARINA CEVABI
SÜLEYMAN ÖZIŞIK KARDEŞİMİZİN DE CEMAATLERİN MİLLETİMİZ İÇİN DEĞERİNİ ÇOK...
ADNAN OKTAR OLMASAYDI...
SAYIN ERGUN YILDIRIM’IN “YENİ MEHDİLER” BAŞLIKLI KÖŞE YAZISINA...
NORMAL VE LEGAL BİR YAŞAMDAN YAPAY SUÇLAR ÜRETİLEREK "HAYALİ BİR SUÇ...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN TUTUKLANMASININ ARDINDAN...
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ MÜSLÜMANLARA ATILAN İFTİRALARA İTİBAR ETMEMELİDİR
ODATV GENEL YAYIN YÖNETMENİ SN. BARIŞ PEHLİVAN'A AÇIK MEKTUP
KOMPLOCULAR, KORKUTARAK "SÖZDE" İTİRAFÇI YAPTIKLARI ARKADAŞLARIMIZ...
CUMHURİYET GAZETESİNE AÇIK MEKTUP
GENİŞ HAYAL GÜCÜ İLE KURGULANAN DAVA DOSYASI
MODERNLİK İSLAM’IN GELİŞİP YAYILMASINDA EN ETKİLİ YÖNTEMDİR
SN. ENVER AYSEVER’İN PROGRAMINDA GÜNDEME GELEN İTHAMLARIN CEVAPLARI
SN. ADNAN OKTAR: "ALLAH'IN VERECEĞİ KARARI TALEP EDİYORUM"
MİNE KIRIKKANAT GİBİ AYDIN VE DEMOKRAT BİR HANIMA HUKUKUN TEMEL İLKELERİNE...
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
YENİ AKİT GAZETESİ VE ODA TV’DE YER ALAN “UYAP’TAN SANIĞIN ADI SİLİNDİ”...
SAYIN BİRCAN BALİ'YE CEVAP
SAYIN AVUKAT CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
SAYIN ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU'NA CEVAP
SAYIN ADNAN OKTAR VE CAMİAMIZA YÖNELİK MANEVİ LİNÇ
SN. DOĞU PERİNÇEK VE SN. PROF. DR. ALİ DEMİRSOY'UN ÖNEMLİ OLDUĞUNU...
SAYIN PROF. DR. NURAN YILDIZ'A AÇIK MEKTUP
SN. ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ İSRAİL VE MUSEVİLERLE OLAN...
CAMİAMIZA YÖNELİK "YURTDIŞI LOBİ FAALİYETLERİ" İSNADI İLE İLGİLİ...
FETÖ'YE KARŞI EN GÜÇLÜ ELEŞTİRİLERİ SN. ADNAN OKTAR YAPMIŞTIR
DELİL VE ŞAHİT OLMADAN SUÇSUZ İNSANLARI CEZALANDIRMAK KUR’AN’A UYGUN...
ARKADAŞLARIMIZ MUAZZEZ VE YILDIZ ARIK’IN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI...
İNSANLARA NEREDE VE KİMLERLE YAŞAYACAKLARINA DAİR BASKI VE DAYATMADA...
ARKADAŞIMIZ BERİL KONCAGÜL’ÜN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARINA...
KANAL D'NİN UYDURMA HABERİ
MERVE BOZYİĞİT'İN DURUŞMADAKİ AÇIKLAMALARI KUMPASI GÖZLER ÖNÜNE SERDİ !!!
ARKADAŞLARIMIZ ALTUĞ ETİ, BURAK ABACI VE CEYHUN GÖKDOĞAN'IN...
KUMPASÇILARIN ARKADAŞLARIMIZA BASKI VE TEHDİTLE DAYATTIĞI GERÇEK DIŞI...
"NORMAL HAYATIN SUÇMUŞ GİBİ GÖSTERİLMESİ" ANORMALLİĞİ
ARKADAŞIMIZ ÇAĞLA ÇELENLİOĞLU'NUN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
YENİ ŞAFAK VE GÜNEŞ GAZETELERİNDEKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARA CEVAP
SAVUNMA HAKKIMIZ NASIL ENGELLENDİ?
ARKADAŞIMIZ ECE KOÇ'UN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
ARKADAŞLARIMIZ MUSTAFA ARULAR VE EMRE TEKER'İN DURUŞMALARINDAKİ...
ARKADAŞIMIZ AYÇA PARS'IN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
KAMU VİCDANI YALANI
DEVLETİMİZİN VERDİĞİ SİLAH RUHSATLARI CAMİAMIZA DUYDUĞU GÜVENİN AÇIK BİR...
ASIL HEDEF İSLAM ALEMİ, TÜRKİYE, SAYIN ERDOĞAN VE AK PARTİ HÜKÜMETİ
GERÇEK MODERNLİK İSLAM DİNİNDEDİR
TV PROGRAMLARINDA SEVGİ DİLİ ESAS ALINMALIDIR
"Allah'tan tahliyemizi istirham ediyorum"
AKİT GRUBUNA AÇIK MEKTUP
"....Allahvar.com sitesi kapatıldı, düşmanım bu siteyi yapmış olsa...
GARDIROP YALANI
SAYIN DOĞU PERİNÇEK'E AÇIK MEKTUP
'CRACKED.COM' SİTESİNDEKİ İDDİALARA CEVAP
1999 KAN KAMPANYASI TAMAMEN MEŞRU VE LEGAL BİR ORGANİZASYONDUR
HARUN YAHYA KÜLLİYATININ İMHASI ÇOK VAHİM VE TARİHİ BİR HATA OLUR
HAKİM VE SAVCILARIMIZ YALNIZCA KANUN, HUKUK VE VİCDANI ESAS ALMALIDIR
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI RAPORUNA CEVAP
İLERİ DERECEDE MODERN GÖRÜNÜM VE DEKOLTE GİYİM TARZININ NEDENLERİ
"Adnan Bey’in çevresindeki her insan hayat dolu, mutlu, cıvıl cıvıl.”
SUÇSUZ BİR GENÇ KIZ DAHA HUKUKSUZ OLARAK TUTUKLANDI
SÖZDE İTİRAFÇI VEYA MÜŞTEKİ OLMAYA ZORLANMIŞ KARDEŞLERİMİZE ACİL KURTULUŞ...
YENİ BİR SAFSATA DAHA
"Müslümanlar Kardeştir..."
"Biz silahlı suç örgütü değiliz"
MEHDİYETİ GÜNDEME GETİRMEK LİNÇ KONUSU OLMAMALI
"Zorla alıkonma, İzole bir hayat yaşama iddialarını asla kabul etiyorum"
"Adnan Bey bizi çok sever, hep onore eder"
MEDYANIN ZORAKİ "BENZERLİK KURMA" TAKTİĞİ
"Ortada silahlı suç örgütü değil sadece birbirini çok seven arkadaş...
ÇOK DEĞERLİ BİR SİYASİ BÜYÜĞÜMÜZE AÇIK MEKTUP
AYÇA PARS CANIMIZ GİBİ SEVDİĞİMİZ, MELEK HUYLU, MÜMİNE KARDEŞİMİZDİR
"ALIKONMA" SAFSATASI
KUMPASÇILARIN KORKUTARAK İFTİRACI DEVŞİRME YÖNTEMLERİ
BERİL KONCAGÜL TEHDİT ALTINDADIR, CAMİAMIZA İFTİRAYA ZORLANMAKTADIR!
TAHLİYE OLAN ARKADAŞLARIMIZ HİÇ KİMSE İÇİN HİÇBİR ZAMAN BİR BASKI UNSURU...
AV. CELAL ÜLGEN ADİL VE DÜRÜST OLMALI
AKİT TV SUNUCUSU CANER KARAER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
MASUM İNSANLARIN TAHLİYESİ TAMER KORKMAZ'I DA SEVİNDİRMELİDİR
"Adnan Bey için ailelerimizle arasının iyi olmadığına dair iftiralar...
"Türkiye ve İslam Dünyasını zayıflatmak istiyorlar.."
"Adnan Bey`den ASLA ŞİDDET VE BASKI GÖRMEDİM..."
"Allah rızası için 40 yıldır Türk-İslam Birliği için çabalıyoruz"
"...En ufak bir suça dahi şahit olmadım..."
"Hakkımızda çok fazla SAHTE DELİLLER ÜRETTİLER..."
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."